Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "NAJČEŠĆA PITANJA U OBLASTI RADNIH ODNOSA I OSTALE AKTUELNOSTI KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA": 28. maj 2021. godine


Kompanija Paragraf je održala 28.05.2021. godine vebinar sa temom "Najčešća pitanja u oblasti radnih odnosa i ostale aktuelnosti kod korisnika javnih sredstava".

Učesnici vebinara imali su priliku da se detaljno upoznaju sa specifičnostima ostvarivanja prava u oblasti radnih odnosa u javnom sektoru, kao i sa najčešćim dilemama i pitanjima u praksi.

Deo vebinara bio je posvećen obračunu pojedinih ličnih primanja zaposlenih u javnom sektoru, kao i naknada licima po osnovu ugovora van radnog odnosa.

Predavači na vebinaru su bili:

• Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru",

• Bojana Jakšić Kovačević, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i

• Aleksandra Vićovac, saradnik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

DILEME I PROBLEMI U PRAKSI U OBLASTI RADNIH ODNOSA U JAVNOM SEKTORU

• utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu, solidarnu pomoć i druga primanja zaposlenih,

• dodatak za minuli rad kod korisnika javnih sredstava,

• korišćenje godišnjeg odmora u 2021. godini,

• odgovori na najčešće postavljana pitanja u praksi;

OSTVARIVANJE PRAVA PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU I OSTALIH UGOVORA VAN RADNOG ODNOSA I RAD OD KUĆE U JAVNOM SEKTORU

• radno angažovanje lica po osnovu ugovora o dopunskom radu (u skladu sa Zakonom o radu i posebnim propisima),

• dopunski rad zaposlenog u javnom sektoru (dopuštenost, uslovi),

• prava i obaveze po osnovu ugovora o dopunskom radu i ostalih ugovora van radnog odnosa (ugovorna naknada, bezbednost i zdravlje na radu, druga prava i obaveze po osnovu rada, trajanje ugovora, raskid ugovora),

• rad od kuće u uslovima proglašene epidemije zarazne bolesti - Vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće;

OBRAČUN LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I LICA VAN RADNOG ODNOSA

• poreski tretman i obračun ličnih primanja zaposlenih (plata za rad od kuće, minuli rad, naknada plate prilikom odsustvovanja sa rada, jubilarne nagrade, solidarna pomoć, otpremnina prilikom odlaska u penziju),

• poreski tretman i obračun naknade licima po osnovu ugovora van radnog odnosa,

• ostale aktuelnosti i odgovori na najčešća pitanja u praksi (registar zaposlenih, elektronske fakture).

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 28.05.2021.