Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽANA SEDNICA SAVETA ZA PRAĆENJE PREPORUKA UN ZA LJUDSKA PRAVA


Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Tomislav Žigmanov predsedavao je sednici Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, na kojoj su predstavljene informacije od značaja za rad Saveta u oblasti izveštavanja prema mehanizmima UN za ljudska prava.

Na prvoj sednici u ovom sastavu, a 17. po redu od osnivanja Saveta 2014. godine, takođe je predstavljen i Plan rada ovog radnog tela Vlade Srbije za naredni period.

Žigmanov je ukazao na to da se ove godine obeležava 75 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i da je u tom kontekstu visoki komesar za ljudska prava UN pozvao države članice da do kraja godine podnesu izveštaje o preduzetim aktivnostima i merama u oblasti zaštite ljudskih prava, uz ocenu da će i u tom smislu rad ovog saveta dobiti na punom značaju.

Sednici su prisustvovali državni sekretari, pomoćnici, zamenici ili šefova sektora iz ministarstava nadležnih za sprovođenje preporuka Ujedinjenih nacija, kao i predstavnici Privredne komore Srbije i Stalne konferencije gradova i opština.

Takođe, prisutni su bili i predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, zaštitnika građana, poverenika za zaštitu ravnopravnosti, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, akademske zajednice, Platforme organizacija za saradnju sa UN mehanizmima za ljudska prava, organizacija civilnog društva sa kojima Savet ima potpisane memorandume o saradnji, Tima za ljudska prava UN-a i Misije OEBS-a u Srbiji.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Vlade, 27.03.2023.
Naslov: Redakcija