Zastava Bosne i Hercegovine

OBAVEZA PREDAJE PREPISA ARHIVSKE KNJIGE: Paragraf organizuje vebinar 19. aprila 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 19. aprila 2023. godine, vebinar na temu “Obaveza predaje prepisa Arhivske knjige”.

Vebinar ima za cilj da učesnicima približi obaveze iz Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti sa posebnim osvrtom na obavezu vođenja i podnošenja prepisa arhivske knjige.

Imaćete priliku da se informišete o obavezama iz Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, ali i podzakonskih akata od značaja za kancelarijsko poslovanje.

Za odgovore na Vaša pitanja, predvideli smo poseban segment na kraju predavanja.

Vebinar je namenjen pravnicima, zaposlenima u službama ljudskih resursa, računovodstva, ali i svima onima koji u svakodnevnom radu vrše prijem, evidenciju i arhiviranje poslovne dokumentacije, kao i zaposlenima u javnim arhivima.

Teme vebinara:

 • Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti:
 • Pojam stvaraoca i imaoca
 • Obaveze stvaralaca i imalaca arhivske građe i dokumentarnog materijala
 • Lista kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Zaštita arhivske građe u elektronskom obliku
 • Obaveza vođenja i podnošenja prepisa arhivske knjige
 • Razlikovanje arhivske knjige i delovodnika
 • Elektronsko vođenje arhivske knjige
 • Obrazac arhivske knjige
 • Popunjavanje arhivske knjige

Uredba o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)

Pravilnik o bližim uslovima za obezbeđenje odgovarajućeg prostora i opreme za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala kod stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)

Uredba o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020 i 32/2021)

Predavači:

 • Dragana Tošić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa “Pravo u privredi”
 • Dr Tatjana Kikić - rukovodilac Arhive APR-a

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Obaveza predaje prepisa Arhivske knjige“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 30.3.2023.