Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE U CILJU OLAKŠAVANJA PRISTUPA FINANSIRANJU FIZIČKIM LICIMA: Retko se odobravaju krediti od 90.000 dinara uz izjavu


Prošlo je više od pola godine kako je Narodna banka Srbije omogućila da građani mogu da dobiju kredit od 90.000 dinara bez posebnih zahteva, depozita, čak i ako u određenoj banci u kojoj žele da ga uzmu nemaju otvoren račun.

Ta preporuka Centralne banke važi do kraja ove godine, a prema njoj bi bankari trebalo da odobravaju pozajmice na dve godine, samo uz izjavu građana. Finansijske ustanove, međutim, u praksi ovakve kredite retko daju.

Iz Narodne banke Srbije kažu da je reč o jednoj iz seta privremenih mera donetih u cilju olakšavanja pristupa finansiranju građana, minimiziranjem socijalnih kontakata. Olakšica je privremena i nije obavezujuća za banke.

- Ovakve kredite banka može odobriti klijentima fizičkim licima do 31. decembra ove godine, a uvedeni su sa namerom da pre svega, preko digitalnih kanala komunikacije, ili maloprodajnih objekata, omogući odobravanje kredita manjih vrednosti sa kraćim rokovima dospeća po pojednostavljenoj i bržoj proceduri - kažu u NBS. - Prilikom odobravanja takvih pozajmica relevantan dokaz o zaradi i zaposlenju predstavlja izjava dužnika.

Iz Udruženja banaka Srbije potvrđuju da je bankama data mogućnost da odobravaju ovakve kredite, ali bez obaveze da oni po automatizmu budu odobreni.

- Na bankama je da svojom poslovnom politikom i procenom rizika predvide takvu mogućnost, ukoliko u tome prepoznaju svoj tržišni interes - objašnjavaju u UBS. - S obzirom na to da ne postoji obaveza izveštavanja banaka po pitanju ove specifične vrste kredita, ne postoji podatak koliko je ovakvih zajmova realizovano.

NBS je usvojila Odluku o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020). Odluka je stupila na snagu 28. avgusta prošle godine. Građani tvrde da bankari u praksi ne daju ovakve pozajmice, a bankari da za njih i nema interesovanja.

Odlukom je trebalo da privremeno, po olakšanoj proceduri, stanovništvo dobije pristup kratkoročnim dinarskim kreditima - gotovinskim i potrošačkim, do određenog iznosa. Kao jedini relevantan dokaz o zaposlenju i zaradi ili penziji dužnika u poslednja tri meseca, trebalo bi da se prihvata potpisana izjava, data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Caranović, 29.03.2021.
Naslov: Redakcija