Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O POSEBNIM TEHNIČKIM ZAHTEVIMA, STANDARDIMA I PRIMENI MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA VREME VANREDNOG STANJA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Odobreni lekovi i aparati koji nemaju sertifikat Agencije za lekove, ali samo za vreme vanrednog stanja


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim tehničkim zahtevima, standardima i primeni medicinskih sredstava za vreme trajanja vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020 - dalje: Uredba), koja dozvoljava nabavku i upotrebu lekova i opreme koji nisu proizvedeni po propisanim uslovima, odnosno nemaju sertifikat Agencije za lekove ili druge nadležne institucije.

Ovakva odluka doneta je radi efikasnog suzbijanja epidemije i lečenja od virusa korona.

Za ovakvu meru državni vrh se odlučio nakon razgovora sa kineskim stručnjacima koji su predstavili svoja iskustva vezana za korišćenje određenih medikamenata u lečenju COVID-19. Neki od lekova koji su oni upotrebili, a pokazali su se kao efikasni, nisu prošli neophodnu proceduru u Srbiji, zbog čega se inače ne koriste.

Slična je stvar i sa drugim medicinskim sredstvima i opremom, pre svega respiratorima, koji zbog specifičnosti situacije i problema vezanih za nabavku na svetskom tržištu, ne mogu da budu testirani po definisanim standardima.

Da bi sve ipak bilo pod kontrolom, proizvođači i distributeri su u obavezi da dostave nadležnim institucijama određenu dokumentaciju koja se odnosi na kvalitet opreme i lekova koji će se koristiti u Srbiji. Reč je o tehničkim karakteristikama i načinu upotrebe aparata ili medikamenta, prevedeno na srpski jezik, izjavu da se njihovom upotrebom obezbeđuje delotvornost u lečenju, da zadovoljava uslove kao i odgovarajuće sredstvo koje se koristi po propisanom standardu.

Pored toga, proizvođač ili distributer mora da da i garanciju da će osposobiti zdravstvene radnike za primenu i da će obezbediti servis i rezervne delove za kupljene aparate.

Donošenjem ove Uredbe otklonjene prepreke za lečenje obolelih od korone po modelima koji su u Kini i svetu dali rezultate. Ovom Uredbom primenjuju se odredbe zakona koje uređuju javne nabavke u slučaju elementarnih nepogoda, odnosno epidemije zarazne bolesti.

Iz Nemanjine 11 nam je potvrđeno da je doneta uredba.

- To je urađeno kako bi Srbija u zaštiti zdravlja svog stanovništva primenila opremu i lekove koji su se pokazali efikasni u lečenju virusa COVID-19 u Kini i drugim zemljama, a nemaju sertifikat Agencije za lekove. Nakon ukidanja vanrednog stanja prestaće i dejstvo ove Uredbe - kažu u Nemanjinoj 11.

Izvor: Vebsajt Blic, Slađana Vukašinović, 27.03.2020.
Naslov: Redakcija