Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Lični podaci građana zaštićeni na isti način kao u zemljama EU


Zahvaljujući novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon), čija je primena počela u avgustu 2019. godine, lični podaci građana Srbije zaštićeni su na isti način kao i u drugim državama EU, podseća Ministarstvo pravde.

To u praksi znači da državni organi, zdravstvene ustanove, banke, škole, fakulteti, trgovinski lanci i drugi subjekti obrađuju lične podatke građana po istim pravilima po kojima se to čini u Evropi.

Zakon reguliše zaštitu ličnih podataka građana, kao što su ime, adresa stanovanja, elektronska adresa, matični broj, podaci o zdravstvenom stanju, imovini i drugi podaci i utvrđuje pravila vezana za obradu tih podataka.

Građani imaju pravo da se upoznaju sa svim aspektima upotrebe njihovih podataka o ličnosti, mogu da traže i dobiju obaveštenje o obradi njihovih podataka koje organ vlasti ili drugi obrađivač poseduje, imaju pravo na uvid u podatke, kao i pravo na izdavanje kopije podataka koji se vode o njima i tako dalje.

Pristanak na obradu podataka može biti samo dobrovoljan, a Zakon predviđa zaštitu građana u postupku pred Poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti i sudom.

Proširene su nadležnosti Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, koji sada nadzire i sprovođenje zaštite podataka, postupa po pritužbama, obavlja inspekcijski nadzor preko ovlašćenih lica, nadzire i dozvoljava iznošenje podataka iz Srbije, ukazuje na zloupotrebe prilikom prikupljanja podataka, obavlja poslove međunarodne saradnje.

Usvajanjem ovog Zakona, što je bio jedan od preduslova za zaključenje Sporazuma o saradnji Srbije i EVRODžAST-a, Srbija je u potpunosti usaglasila svoje zakonodavstvo s odgovarajućim uredbama i direktivama EU u ovoj oblasti i na taj način učinila još jedan korak napred na putu ka punopravnom članstvu u EU.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.01.2020.
Naslov: Redakcija