Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE: Primena Odluke od 1. januara 2022. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 29. decembra 2021. godine, donela Odluku o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine (nova Odluka).

Pravni osnov za donošenje ovog propisa je član 2. Zakona o posebnoj dažbini pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Sl. list SRJ", br. 90/94 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), kojim je propisano da Vlada određuje poljoprivredne i prehrambene proizvode za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i utvrđuje iznos te dažbine.

Važeća Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016, 78/2017, 119/2017, 42/2018, 104/2018, 94/2019, 102/2020 i 159/2020) određuje poljoprivredne i prehrambene proizvodi za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđuje iznos posebne dažbine. Ova odluka je u primeni kontinuirano od 1. januara 2017. godine uz više izmena i/ili dopuna.

Novom Odlukom je izvršeno usklađivanje tarifnih oznaka i naimenovanja za robe koje su već obuhvaćene Odlukom sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 121/2021), koje će se primenjivati od 1. januara 2022. godine.

Nomenklaturne izmene se odnose na sve tarifne oznake u novom tarifnom podbroju 0403 20 (umesto u tarifnom podbroju 0403 10) i tarifne oznake 0704 10 10 00 i 0704 10 90 00 (umesto 0704 10 00 00), 1601 00 91 90 (umesto 1601 00 91 00), 1602 10 00 90 (umesto 1602 10 00 00) i 1602 90 99 90 (umesto 1602 90 99 00). Takođe obuhvataju i izmenjena naimenovanja za mnoge tarifne brojeve / tarifne podbrojeve / tarifne oznake (0207 11 10 00, 0207 11 30 00, 0207 11 90 00, 0207 12 10 00, 0207 12 90 00, 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 24 10 00, 0207 24 90 00, 0207 25 10 00, 0207 25 90 00, 0207 41 20 00, 0207 41 30 00, 0207 41 80 00, 0207 42 30 00, 0207 42 80 00, 0207 51 10 00, 0207 51 90 00, 0207 52 10 00, 0207 52 90 00, 0209, 0301, 0301 99, 0301 99 17, 0301 99 17 10, 0402, 0402 21, 0402 91, 0403, 0405, 0703, 071, 1517, 1601, 1602, 1702 i 2103).

Jedina izmena u naplati posebne dažbine u novoj odluci je ukidanje oslobođenja od naplate posebne dažbina za prasiće za tov iz tarifne oznake 0103 91 10 00, poreklom iz EU. Za ovu robu će se od 1. januara 2022. godine, kada su poreklom iz EU (i GB), naplaćivati posebna dažbina u iznosu od 8.3 RSD/kg.

Nova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016, 78/2017, 119/2017, 42/2018, 104/2018, 94/2019, 102/2020 i 159/2020).

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 29.12.2021.