Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SEZONSKIM STOPAMA CARINE NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA: Odluka će se primenjivati od 1. januara 2022. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 29. decembra 2021. godine, donela Odluku o izmeni Odluke o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda (Izmena Odluke).

Pravni osnov za donošenje ovog propisa je stav 1. tačka 2) člana 43. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 91/2019 - dr. zakon, 144/2020 i 118/2021), može pored propisanih carinskih stopa da propiše i sezonske stope carine, ne više od 20% od carinske vrednosti, uz vremensko ograničenje njihove primene i to u slučajevima ako carinske stope za poljoprivredne proizvode u određenom periodu ne obezbeđuju stabilnost domaće proizvodnje i domaćeg tržišta.

Važeća Odluka o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda (“Sl. glasnik RS”, br. 27/2019 i 29/2019) propisuje sezonske stope carine pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda u određenom periodu, s jedne strane pri uvozu iz zemalja članica EU, a sa druge strane iz svih ostalih zemalja.

Izmenom Odluke vrši se usklađivanje sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 121/2021), koje će se primenjivati od 1. januara 2022. godine, za robe koje su već obuhvaćene Odlukom.

Izmene Odluke su pripremljene u skladu sa nomenklaturnim izmenama obuhvaćenim Carinskom tarifom za 2022. godinu, koja je sadržana u navedenoj Uredbi, zbog izmena Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba Svetske carinske organizacije - verzija 2022 (“Harmonized commodity description and coding system, seven edition (HS2022)” i Kombinovane nomenklature Evropske unije za 2022. godinu (CN2022, Commission Implementing Regulation (EU) No 2021/1832 of 12 October 2021 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff - “Official Journal of the European Union”, broj L 385 od 29. oktobra 2021. godine), koji će biti u primeni od 1. januara 2022. godine.

Izmene u tabeli u tački 2. Odluke se odnose na:

- izmenu numeričke oznake za banane, uključujući brašnaste banane (“plantains”), sveže ili suve (0803 umesto 0803 00) u koloni “tarifne oznake”, kao i

- izmenu naimenovanje za tarifnu oznaku 0805 40 00 00 “Grejpfrut i pomelo” umesto “Grejpfrut, uključujući pomelo (pomelos)” u koloni “naimenovanje”.

Odluka o izmeni Odluke o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 29.12.2021.