Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU: Odluka će se primenjivati od 1. januara 2022. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 29. decembra 2021. godine, donela Odluku o izmenama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu.

Ovom izmenom je iz tačke 1. važeće Odluke brisana tarifna oznaka 0103 91 10 00, čime je završena primena mere povlašćenog uvoza živih svinja po nižoj stopi carine zaključno sa 31. decembrom 2021. godine. Mera smanjenja carinskih dažbina u visini od 0% produžena je samo na uvoz živih goveda iz tarifne oznake 0102 29 49 00 Carinske tarife i to u periodu do 31.12.2021. godine.

Zbog kontinuiteta primene ove mere Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 29.12.2021.