Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU: Primena Odluke počinje 1. januara 2021. godine


Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 24. decembra 2020. godine, usvojena je Odluka o izmenama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020).

Ova Odluka doneta je u skladu sa ovlašćenjima sadržanim u odredbi člana 43. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 91/2019 - dr. zakon i 144/2020) prema kojem Vlada ima ovlašćenje da propiše uslove i način primene autonomnih mera za robu koja se ne proizvodi u Republici Srbiji ili se ne proizvodi u dovoljnim količinama ili ne zadovoljava potrebe domaće privrede i tržišta.

Na osnovu ovog ovlašćenja, počev od 28. marta 2015. godine kada je doneta prva Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, Vlada pomenutu autonomnu meru utvrđuje na određeni vremenski period. Ministarstvo finansija na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede, kao i domaćih poljoprivrednih proizvođača, predlaže donošenje izmena i dopuna iste, čime se produžava period važenja mera propisanih ovom odlukom, kao i eventualne dopune u smislu novih roba za koje se odobrava uvoz uz sniženu stopu carine.

Odlukom o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019, 29/2019, 94/2019) tokom 2020. godine odobravan je uvoz poreklom iz zemalja članica Evropske unije za živa goveda iz tarifne oznake 0102 29 49 00 uz povlašćenu stopu carine od 0% i žive svinje iz tarifne oznake 0103 91 10 00 uz povlašćenu stopu carine od 5% u periodu do 31. decembra 2020. godine i pšenice iz tarifne oznake 1001 99 00 00, u periodu od 1. januara do 30. aprila 2020. godine. Na taj način je tokom 2020. godine obezbeđena kontinuirana primena Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015, 57/2015, 113/2015, 60/2016, 80/2016, 108/2016, 115/2017 i 104/2018) koja je prestala da važi početkom primene novog Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018).

Uvoz goveda i prasadi za dalji tov, primenom ove odluke, doprineo je relativnoj stabilizaciji stočarske proizvodnje u Republici Srbiji, a pre svega govedarstva i svinjarstva. Takođe, uvoz ovih životinja po preferencijalnim uslovima nije izazvao poremećaje na tržištu, već je doprineo unapređenju rasnog sastava i povećanju domaće proizvodnje goveđeg i svinjskog mesa.

Imajući u vidu činjenicu da je trenutna ponuda iz domaće proizvodnje prasadi i goveda za dalji tov nedovoljna, kako po količini, tako i po kvalitetu, nadležno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je pokrenulo inicijativu da se mera sniženja carina za robu iz tarifnih oznaka 0102 29 49 00 i 0103 91 10 00 produži do 31. decembra 2021. godine.

Cilj produženja mere kojom se smanjuju uvozne dažbine na uvoz živih goveda mase 160 do 300 kg sa stopom carine od 6% na 0% i na uvoz živih svinja mase ne preko 50 kg sa stopom carine od 19,5% na 5%, poreklom iz Evropske unije, je da se omogući povoljniji uvoz ove robe iz EU, što bi trebalo da doprinese boljem snabdevanju domaćeg tržišta i povećanju konkurentnosti domaćih proizvođača svinjskog i junećeg mesa i mesnih prerađevina na inostranom tržištu.

Radi kontinuiteta sprovođenja mere koja je propisana ovom odlukom, ista stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 29.12.2020.