Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJE IZNOSA POSEBNIH DAŽBINA: Primena Odluke počinje 1. januara 2021. godine


Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 29. decembra 2020. godine, doneta je Odluka o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanje iznosa posebnih dažbina.

Izmena se odnosi na tačku 3. Odluke i njom je suštinski odobreno produženje do kraja 2021. godine za mere kojima se ukidaju posebne dažbine za tovne svinje (0103 91 10 00) i mleko i mlečne proizvode (0402 10 19 00, 0402 21 18 00, 0405 10 19 00), kada se koriste za potrebe konditorske industrije, za proizvodnju sladoleda ili za proizvodnje gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104.

Bazna Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i iznosu posebne dažbine ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016, 78/2017, 119/2017, 42/2018, 104/2018, 94/2019 i 102/2020), kojom su propisani poljoprivredni i prehrambeni proizvodi na koje se naplaćuje posebne dažbine (prelevmani) i njegov iznos, primenjuje se u kontinuitetu, uz određene izmene, od 1. januara 2017. godine.

Odluka obuhvata ukupno 459 tarifnih oznaka ili ex tarifnih oznaka (delovi tarifnih oznaka) za poljoprivredne i prehrambene oznake iz trinaest glava Carinske tarife (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 21, 22 i 24), na koje se primenjuju određeni iznosi posebnih dažbina, koji se razlikuju od toga da li se konkretna roba uvozi iz EU ili iz zemalja van EU (vodeći pri tome računa o odredbama važećih sporazuma o slobodnoj trgovini).

Odluka o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanje iznosa posebnih dažbina stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 29.12.2020.