Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2021. GODINU: Primena Uredbe počinje 1. januara 2021. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 29. decembra 2020. godine, donela Uredbu o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu (u daljem tekstu: izmene CT2021).

Bazna Carinska tarifa za 2021. godinu, koja će biti u primeni od 1. januara 2021. godine, propisana je Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 147/2020) i njom je nacionalna Carinska tarifa za 2021. godinu usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2021. godinu.

Izmene CT2021 su bile neophodna radi nomenklaturnog usaglašavanja sa izmenama Kombinovane nomenklature Evropske unije za 2021. godinu u Glavi 30 i 63, iz decembra 2021. godine.

Uredba o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 29.12.2020.