Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O FINANSIJSKOM LIZINGU: NBS jedina institucija koja može da dâ, ali i da oduzme dozvolu za tu vrstu poslovanja


Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić objasnio je da li ima razloga za zabrinutost klijenata zbog kredita ako banka promeni vlasništvo.

Zakonom o finansijskom lizingu ("Sl. glasnik RS", br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 - dr. zakoni) određeno je da je NBS jedina institucija koja može da dâ, ali i da oduzme dozvolu za tu vrstu poslovanja.

Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić rekao je da je najveći deo banaka istakao obaveštenje o šestomesečnom moratorijumu za kredite i lizing.

"Očekujemo da to učine i ostale budući da je odlukom previđeno da se sa 23. decembrom istakne način na internet adresama na koje klijenti mogu da se jave", kaže Vasić.

Govoreći o tome kakvo je ovih dana interesovanje dužnika, Vasić je rekao da ima interesovanja. Klijenti zovu, pitaju, neki su podneli zahteve.

Među dužnicima je najviše građana, oni se pre svega javljaju. Ali ima i privrednika: mala i srednja preduzeća su se prva javila za pomoć.

Ako narednih dana bude problema s kreditima, građani mogu da se jave bankama zaključno sa 30. aprilom sledeće godine.

"I ako nemate sada problem u izmirivanju obaveza, javite se do 30. aprila 2021. godine", rekao je Vasić.

Komercijalna banka je prodata slovenačkoj NLB banci, pa se građani koji tamo imaju kredite pitaju šta će biti s tim kreditima.

Prethodno je još jedna banka u Srbiji promenila vlasnike. U pitanju je Opportunity banka a.d Novi Sad (Banka), čiji je dosadašnji jedini (100%) vlasnik bio Opportunity Transformation Investments Inc, sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji je sada smanjio svoje učešće na 22 odsto.

Vasić ukazuje da promena vlasništva ne utiče na biznis koji je bio do tada. "Siguran sam da je dolazak te velike grupacije samo dodatni impuls da je Srbija interesantna za investicije", kaže on.

Oportuniti banka i još neke banke su prodate, a generalni sekretar Udruženja banaka ističe da oni koji tamo imaju kredite nemaju razloga za zabrinutost. Za klijente to znači samo bolja, veća i šira lepeza usluga.

Govoreći o tome da li klijenti mogu da se nadaju nekim povoljnostima, Vasić kaže da je siguran da će novi menadžment doneti nešto povoljno za klijente.

Izvor: Vebsajt B92, 23.12.2020.
Naslov: Redakcija