Zastava Bosne i Hercegovine

IZRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA I OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA: Paragraf organizuje vebinar 29. januara 2021. godine


Kompanija Paragraf organizuje vebinar "Izrada finansijskih izveštaja za 2020. godinu korisnika sredstava budžeta i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora", 29. januara 2021. godine.

Učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju sa svim fazama finansijskog izveštavanja - od pripremnih radnji, pa do predaje godišnjih finansijskih izveštaja. Učesnicima će biti prezentovan i način pripreme drugih obaveznih godišnjih izveštaja za korisnike javnih sredstava - sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Na vebinaru će biti reči i o najčešćim nepravilnostima i greškama iz navedenih oblasti, konstatovanih od strane Državne revizorske institucije i budžetske inspekcije.

Takođe, učesnici će biti upoznati i sa novinama i aktuelnostima u obračunu ličnih primanja zaposlenih u javnom sektoru, kao i naknadama licima po osnovu zaključenih ugovora van radnog odnosa.

Učesnicima vebinara će biti prezentovan način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja za 2020. godinu, sa posebnim osvrtom na novine u propisima, načinu utvrđivanja poreza na dobit, kao i obavezama podnošenja godišnjih izveštaja o sprovođenju finansijskog upravljanja i kontrole i internoj reviziji.

Takođe, učesnicima će biti prezentovane sve novine iz oblasti obračuna ličnih primanja i druge aktuelnosti.

Vebinar je namenjen direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, sredstava RFZO, pravosudnim organima, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i drugim korisnicima javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora.

Teme vebinara:

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2020. GODINU

 • Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu
 • Konsolidovani finansijski izveštaji
 • Odluke o završnim računima OOSO
 • Otvaranje poslovnih knjiga za 2021. godinu
 • Utvrđivanje poreza na dobit nedobitnih organizacija za 2020. godinu

IZVEŠTAJI O SPROVOĐENJU FUK I INTERNE REVIZIJE ZA 2020. GODINU

 • Izrada Izveštaja o sprovođenju Sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 • Izrada Izveštaja o sprovođenju interne revizije

NAJČEŠĆE GREŠKE I NEPRAVILNOSTI - DRI I BUDŽETSKA INSPEKCIJA

 • Popis imovine i obaveza
 • Finanasijski izveštaji
 • Sistem finansijskog upravljanja i kontrole
 • Interna revizija

NOVINE I AKTUELNOSTI U SISTEMU OBRAČUNA LIČNIH PRIMANJA U JAVNOM SEKTORU

 • Novi usklađeni neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana
 • Specifičnosti obračuna pojedinih ličnih primanja zaposlenih i lica van radnog odnosa

Predavači:

 • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Aleksandra Vićovac - saradnik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Izrada finansijskih izveštaja za 2020. godinu korisnika sredstava budžeta i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora".

Izvor: Redakcija, 29.12.2020.