Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKONI O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: Biće omogućena elektronska registracija svih privrednih subjekata


Na osnovu usvojenih izmena i dopuna zakona o privrednim društvima i o postupku registracije, u Agenciji za privredne registre biće omogućena elektronska registracija svih privrednih subjekata, putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave i elektronskih dokumenata potpisanih kvalifikovanim elektronskim potpisom, uz elektronski način plaćanja naknada za uslugu registracije.

Rok za prelazak na ovaj novi način rada u Registru privrednih subjekata je 18 meseci od usvajanja zakona, odnosno sredina 2023. godine.

U postupku registracije pokrenutim podnošenjem elektronske prijave, otpravak odluke registratora dostavlja se na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte privrednog subjekta, ili na adresu za prijem elektronske pošte navedenu u prijavi.

Agencija će do navedenog roka omogućiti i dostavljanje odluke registratora u Jedinstveni elektronski sandučić privrednog subjekta, ukoliko je registrovan kao korisnik usluge elektronske uprave.

U skladu sa predstojećom digitalizacijom usluga i servisa APR-a, neminovan je prelazak na elektronsku komunikaciju između Agencije i privrednika, koja će postati preovlađujući način rada sa prelaskom na on-lajn rad Registra privrednih subjekata.

Trenutno je adresu za prijem elektronske pošte registrovalo 76,60% privrednih društava i 71,40% preduzetnika, a Agencija poziva sve privredne subjekte da na vreme prilagode svoje poslovanje i pripreme se za predstojeće promene sistema registracije.

Izvor: Vebsajt APR, 26.11.2021.
Naslov: Redakcija