Zastava Bosne i Hercegovine

NOVI REŽIM ZAPOŠLJAVANJA I DRUGE AKTUELNOSTI U OBLASTI RADNIH ODNOSA I OBRAČUNA PLATA U JAVNOM SEKTORU: Paragraf organizuje vebinar 22. decembra 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje vebinar "Novi režim zapošljavanja i druge aktuelnosti u oblasti radnih odnosa i obračuna plata u javnom sektoru", 22. decembra 2020. godine.

Učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju sa najnovijim izmenama propisa koji uređuju režim zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2023. godine, sa odlaganjem početka primene seta zakona o platama zaposlenih u javnom sektoru i Zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i sa aktuelnim i najčešće postavljanim pitanjima u oblasti radnih odnosa u javnom sektoru.

Takođe, učesnici će imati priliku da se upoznaju i sa novim parametrima za obračun i isplatu plata i drugih ličnih primanja od 1. januara 2021. godine.

Vebinar je namenjen rukovodiocima i zaposlenima kod direktnih i indirektnih korisniika sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijano osiguranje, korisnicima sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, drugim korisnicima javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu, kao i u javnim preduzećima.

Teme vebinara:

NOVI REŽIM ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU

  • izmene od 1. januara 2021. godine, uslovi za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme bez posebnih dozvola i saglasnosti, broj zaposlenih na određeno vreme i radno angažovanih po osnovama van rednog odnosa, način prijema u radni odnos

ODLAGANJE POČETKA PRIMENE SETA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

AKTUELNA PITANJA U OBLASTI RADNIH ODNOSA U JAVNOM SEKTORU

  • rad od kuće, odgovornost poslodavca i zaposlenog u pogledu ličnih mera zaštite, privremena sprečenost za rad u vezi sa virusom Covid-19, korišćenje godišnjeg odmora, utvrđivanje prava na jubilarne nagrade, solidarnu pomoć

OBRAČUN PLATA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

  • izmene propisa koji utiču na obračun plata, primena nove minimalne cene rada, parametri za obračun plate i drugih primanja u 2021. godini, ograničenje isplata nagrada, bonusa i drugih primanja

Predavači:

  • Ranko Jerković - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
  • Bojana Jakšić Kovačević - viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
  • Aleksandra Vićovac - saradnik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Novi režim zapošljavanja i druge aktuelnosti u oblasti radnih odnosa i obračuna plata u javnom sektoru".

Izvor: Redakcija, 29.11.2020.