Zastava Bosne i Hercegovine

RADNA VERZIJA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA ZA PERIOD 2021-2025. GODINE: Rok za komentare 7. novembar 2023. godine


U saradnji sa članovima Radne grupe za izradu, praćenje i izveštavanje o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025 (PRUJF), prepoznata je potreba da se unesu neophodne izmene u PRUJF i prateći Akcioni plan u cilju efikasnijeg praćenja postignutih rezultata reforme sistema javnih finansija.

Predložene izmene odnose se na ažuriranje postojećih aktivnosti, pokazatelja učinka, potrebnih sredstava za realizaciju, kao i reflektovanje promena koje proizilaze iz sprovedene analize realizacije PRUJF i planiranih aktivnosti. Izmenama i dopunama biće uključene i dodatne aktivnosti koje se odnose na proces digitalizacije u periodu 2023-2025. godine.

S tim u vezi, Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama u sastavu Radne grupe, pripremilo radnu verziju Odluke o izmenama i dopunama Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021-2025. godine i Akcionog plana za period 2021-2025. godine, koje se odnose na period 2023 – 2025. godine.

Pozivamo sve zainteresovane strane da nam na elektronsku adresu pfmdijalog@mfin.gov.rs, dostave komentare na nacrt dokumenta najkasnije do utorka 7. novembra 2023. godine.

Obaveštavamo Vas da će se šesti sastanak Dijaloga o politici upravljanja javnim finansijama održati u ponedeljak 6. novembra 2023. godine od 10-14 časova u sali “Amfiteatar” Ministarstva finansija. Na sastanku će biti predstavljeni ostvareni rezultati reformskih aktivnosti u prethodnom periodu. Pored toga, biće predstavljene izmene i dopune PRUJF koje pokrivaju period 2023-2025. godine.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 24.10.2023.
Naslov: Redakcija