Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2020-2022. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA: Uredba predviđa da se javne nabavke, posebno kupovna vozila, kao i trošenja novca na putovanja, honorare i usavršavanja racionalnije planiraju. Javnim preduzećima koja posluju sa gubitkom zabranjuje se da troše novac na sponzorstva i donacije, a isto to važi i za javna preduzeća koja koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja, zarade i materijalne troškove


Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019 - dalje: Uredba) Vlada od direktora javnih preduzeća traži da je do detalja informišu o ciljevima poslovanja, trošenju para na kupovinu vozila i putovanja, pa čak i o polu i kvalifikacijama zaposlenih

Pored standardnog polaganja računa o poslovanju, javna preduzeća će ubuduće Vladu Republike Srbije morati do detalja da informišu o stanju njihovih finansija, prihodima, rashodima, investicijama, planiranim javnim nabavkama, sponzorstvima, slobodnim radnim mestima, pa čak i kvalifikacijama, starosnoj dobi i polnoj strukturi zaposlenih.

Sve ovo i mnogo drugih detalja predviđa Uredba, koju je donela Vlada Republike Srbije 17. oktobra ove godine, a što su u stvari objedinjene smernice za javna preduzeća iz 2014. godine.

Između ostalog, Uredba predviđa da se javne nabavke, posebno kupovna vozila, kao i trošenja para na putovanja, honorare i usavršavanja racionalnije planiraju. Konačno se javnim preduzećima koja posluju sa gubitkom zabranjuje da troše novac na sponzorstva i donacije, a isto to važi i za javna preduzeća koja koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja, zarade i materijalne troškove.

Kad je reč o investicijama, direktori javnih preduzeća moraće da prikažu kojom dinamikom će one biti sprovođene, ali i da opravdaju sva kašnjenja u njihovoj realizaciji.

Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija kaže da metodološki donošenje Uredbe predstavlja dobar smer Vlade Republike Srbije, ali ističe da je pitanje kako će se ona sprovoditi u praksi.

- Mi iz Koalicije odavno smo se zalagali da se nad državnim preduzećima ustanovi neka vrsta starateljstva od osnivača jer su javna preduzeća vremenom postala jedan od ključnih centara korupcije i zloupotreba, a nisu tako vidljiva i na udaru. To im je davalo dodatnu vrstu zaklona za neodgovorno, rasipničko i bahato ponašanje. Metodološki su stvari postavljene ispravno, ali pitanje je kako će to izgledati u praksi jer problem je u tome što ni oni koji će vršiti nadzor nad javnim preduzećima nisu ni u čemu bolji od njih - ističe Dobrašinović.

Ovo će direktori morati da referišu Vladi:

 • ciljeve poslovanja za naredni period i njihovu ispunjenost
 • na šta će trošiti novac i kako će ga zarađivati
 • detalje planiranih investicija
 • podatke o zaposlenima po sektorima i njihovim kvalifikacijama
 • podatke u upražnjenim radnim mestima
 • podatke o polnoj i starosnoj strukturi zaposlenih
 • zahteve za novim radnim mestima i planovima zapošljavanja
 • da obrazlože planove javnih nabavki od 2020. do 2022.
 • da obrazlože sredstva za sponzorstva ili donacije, kao i različite isplate po ugovorima
 • da predstave kreditnu zaduženost
 • da vode računa da troškovi za službena putovanja, honorare, usavršavanja ne mogu biti veći nego u 2019.
 • kupovina službenih vozila mora se planirati racionalno i detaljno obrazložiti
 • gubitaši ne mogu biti sponzori
Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 29.10.2019.