Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O SPOLJNIM POSLOVIMA: Rasprava će trajati do 14. oktobra 2021. godine


Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije poziva sve građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o spoljnim poslovima, kao i da daju svoje predloge i sugestije.

Javna rasprava sprovešće se u periodu do 14. oktobra 2021. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike državnih organa, organa autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, predstavnike akademskih i naučno-istraživačkih institucija, nevladinih organizacija, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu isključivo na Obrascu, na sledeću e-mail adresu: danica.osmajlic@mfa.rs, sa naznakom: “Nacrt zakona o spoljnim poslovima”.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo spoljnih poslova će sačiniti i objaviti Izveštaj o održanoj javnoj raspravi na svojoj internet stranici i portalu eUprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo spoljnih poslova, 24.09.2021.
Naslov: Redakcija