Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA IZDAVANJA IZVODA IZ LISTA NEPOKRETNOSTI I LISTA VODA IZ GEODETSKOG KATASTARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA, OD STRANE JAVNIH BELEŽNIKA I GEODETSKIH ORGANIZACIJA: Rezultat analize primene Uredbe


Republički geodetski zavod je svim državnim institucijama, profesionalnim korisnicima i javnim beležnicima omogućio direktan i besplatan uvid u podatke katastra nepokretnosti Zato, RGZ još jednom obaveštava građane da nisu dužni da pribavljaju izvode iz lista nepokretnosti za potrebe ostvarivanja svojih prava pred javnim beležnicima, geodetskim organizacijama, institucijama socijalne i zdravstvene zaštite, javnim službama za priključenje komunalne infrastrukture, registracije gazdinstava i dr.

Republički geodetski zavod je aktivno pratio efekte primene Uredbe o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija ("Sl. glasnik RS", br. 91/2020 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 07.07.2020. godine. Na osnovu detaljnih statističkih analiza za period od 7.07.2020 do 11.09.2020. godine po podacima iz elektronskih servisa Republičkog geodetskog zavoda Infocentra, e-zakazivanja i Document Management System-a konstatovano je da je ukupan broj podnetih zahteva za izdavanje listova nepokretnosti na šalterima Službi za katastar nepokretnosti smanjen je za samo 50%. Za isti procenat je umanjen broj podnetih zahteva za izdavanja lista nepokretnosti za potrebe postupaka u nadležnosti javnih beležnika (overa ugovora, ostavinskih postupaka i sl.), dok je samo za 30% smanjen broj zahteva od strane drugih državnih organa i javnih preduzeća.

Iz napred navedenog jasno je da javni beležnici i druge institucije u kojima građani ostvaruju svoja prava ne koriste mogućnosti koje su im se pružaju direktnim i besplatnim pristupom Geodetsko katastarskom informacionom sistemu katastra nepokretnosti i na taj način građane i dalje maltretiraju i izlažu nepotrebnim troškovima. Dodatno, javni beležnici izazivaju konfuziju i zbunjuju građane, jer izdaju izvode iz listova nepokretnosti čija forma nije u skladu sa odredbama navedene Uredbe.

RGZ poziva i sve javne beležnike, geodetske organizacije i ostale institucije koje koriste podatke katastra nepokretnosti, da radi efikasnosti postupaka koje vode, a u interesu građana Republike Srbije koriste sve prednosti servisa i aplikacija koje je razvio Republički geodetski zavod, a za koje je dobio niz priznanja od domaćih i inostranih institucija i organizacija.

Izvor: Vebsajt Republički geodetski zavod, 24.09.2020.
Naslov: Redakcija