Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

66. SEDNICA HS KOMITETA SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE


U periodu od 28. septembra do 16. odnosno 30. oktobra 2020. godine se održava 66. sednica HS komiteta Svetske carinske organizacije (SCO).

Ova sednica je od istorijskog značaja, jer prvi put od početka primene HS konvencije (1988. godine) HS komitet neće imati sastanak u živo, licem u lice, u prostorijama SCO u Briselu (Belgija). Razlog ovome je pandemija izazvana virusom COVID-19 i važeća ograničenja putovanja koja su pokrenule mnoge zemlje, što utiče na mogućnost delegata da prisustvuju zasedanju. Iz tog razloga je Sekretarijat SCO, uz konsultacije sa predsedavajućim HS komiteta, odlučio da se održi zasedanje u mešanom formatu: jedan deo online - video zasedanje pomoću KUDO aplikacije, a drugi deo zasnovan na dokumentima (dokumentarna faza) na CLICK! platformi, sličan onom korišćenom za 57. sednicu Review podkomiteta (Review Sub-committee) u junu 2020. godine. Podsećamo da je 65. sednica HS komiteta, planirana za mart 2020. godine, otkazana upravo zbog pandemija COVID-19, sa velikim brojem tačaka pomerenih za rasravu na nekom od narednih zasedanja HS komiteta.

Ovo zasedanje je od izuzetnog značaja jer se očekuje završetak izrade Korelacionih tabela HS 2022 – HS 2017 (tabela 1) i HS 2017 - HS 2022 (tabela 2), što je od ključne važnosti za novu verziju Harmonizovanog sistema HS 2022, koja će početi da se primenjuje za sve ugovorne strane od 1. januara 2022. godine. Uzimajući u obzir obim promena koje donosi HS 2022 (novi, brisani ili izmenjeni tarifni brojevi, podbrojevi ili međupodbrojevi i nove, brisane ili izmenjene napomene uz Odeljke Glave ili tarifne podbrojeve), jasan je značaj Korelacionih tabela za uspešnu primenu HS 2022 u globalnoj trgovini.

Takođe se očekuje završetak izrade Kometara HS 2022 (HS Exlanatory Notes – HS EN), čiji je predlog pripremljen na 57. sednici Review podkomiteta. Ujedno, radi jasnog definisanja nekih odredbi Komentara HS 2022, na dnevnom redu je i svrstavanje određenog broja proizvoda i to: kertridži za 3D štamače, mašine za laminiranje ploča, novi modeli uređaja za zagrevanje nesagorog duvana (jednokratni i punjivi) i dr. Sve druge tačke dnevnog reda, koje se odnose na opšta pitanja, rad Naučnog podkomiteta (Scintific Sub-Committee), pripremu teksta odluka sa 64. sednice HS komiteta za objavljivanje u Zborniku/Zbirci odluka SCO (Compendium), ponovno razmatranje odluka sa 64. sednice HS komiteta na koje su neke članice stavile prigovor (određeni dodaci ishrani, sterilizator koji radi na bazi formaldehida, određeni tipovi monitora i generatora), dalje studije u vezi sa svrstavanjem novih proizvoda i neka nova pitanja, su obložene do daljeg.

Takođe, zbog formata u kojem se odvija 66. sednica HS komiteta, konačna verzija izveštaja sa finalnim tekstom svih usvojenih dokumenata biće objavljen tek 30. oktobra 2020. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 29.09.2020.