Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI POZIV LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA NOVI KRUG STRUČNE PODRŠKE U USPOSTAVLJANJU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I INTERNE REVIZIJE U OPŠTINSKIM I GRADSKIM UPRAVAMA: Rok za prijavu 30. oktobar 2020. godine


Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji RELOF2, koji podržava Vlada Švajcarske, uputio je javni poziv lokalnim samoupravama u Srbiji za novi krug stručne podrške u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u opštinskim i gradskim upravama.

Kako je saopšteno, opštine i gradovi kojima je potrebna stručna i tehnička podrška mogu da se do 30. oktobra prijave na konkurs projekta RELOF2.

Napominju da je uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije zakonska obaveza javnog sektora Srbije i ujedno preduslov za zatvaranje Poglavlja 32 pri pristupanju u EU.

Uspostavljanje ovih mehanizama je deo reforme javnih finansija u okviru sveukupne reforme javne uprave, navodi se u saopštenju.

Projekat će izabranim opštinama tokom 2021. i 2022. godine obezbediti ekspertsku podršku u primeni propisa, uspostavljanju procedura i uvođenju novih alata u ove tri oblasti.

Cilj je da se unapredi način planiranja, raspodele i kontrole trošenja budžetskih sredstava, kao i nadzor nad radom lokalnih javnih preduzeća.

Na ovaj način se podržava stabilnost javnih finansija jedinica lokalne samouprave, bolje pružanje usluga građanima i veća transparentnost u radu lokalnih uprava.

Vlada Švajcarske je 2016. godine pokrenula prvi RELOF projekat i podržala Vranje, Knjaževac, Paraćin, Osečinu, Sremsku Mitrovicu i Užice da bolje upravljaju budžetskim sredstvima.

Projekat je nastavljen 2019. godine kao RELOF2 i tokom 2019. i 2020. godine podržava 33 jedinice lokalne samouprave u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i unapređenju nadzora nad lokalnim javnim preduzećima.

Izvor: Vebsajt RTV, 23.09.2020.
Naslov: Redakcija