Zastava Bosne i Hercegovine

Registrujte se u Registru pružalaca računovodstvenih usluga uz podršku Paragrafa - brzo, jednostavno i efikasno


Na osnovu Sporazuma o sardanji potpisanog sa Komorom ovlaščenih revizora (dalje: Komora), Paragrafovi pretplatnici kao i drugi zainteresovani, moći će da izvrše upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, uz podršku kompanije Paragraf.

Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) predviđeno je da će Registar pružalaca računovodstvenih usluga (dalje: Registar) početi sa radom 1. januara 2021. Rok za upis u Registar, svih pravnih lica i preduzetnika koji imaju registrovanu pretežnu šifru delatnosti za obavljanje računovodstvenih usluga ističe. 1. januara 2023.

Posledica toga je da počev od 1. januara 2023. samo pravna lica i preduzetnici koji budu upisani u Registar, moći će da pružaju računovodstvene usluge, odnosno vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje za druge pravne subjekte.

Kako bismo našim pretplatnicima i drugim zainteresovanim stranama olakšali proceduru upisa u Registar, u saradnji sa Komorom kreirali smo web obrazce za podnošenje Zahteva za upis u Registar, koji se, popunjeni sa ostalom potrebnom dokumentacijom, mogu slati direktno Komori na adresu Makedonska 35/5, Beograd, ili posredstvom kompanije Paragraf koja će pružiti punu podršku da Zahtev bude kompletan i ispravno popunjen.

Povodom ovog pitanja Kompaniju Paragraf možete kontaktirati na brojeve 063/379-985, 062/8007-438 ili e-mailom komora@paragraf.rs.

Popunjene i potpisane obrasce sa ostalom neophodnom dokumentacijom možete poslati na adresu: Paragraf Lex, poštanski fah 363, 11000 Beograd,  a Kompanija Paragraf će ih nakon formalne provere proslediti Komori radi upisa u Registar.

USKORO! Besplatna edukacija na temu uslova i načina sticanja zvanja iz revizije koje se može koristiti za ispunjenje uslova iz člana 18. Zakona o računovodstvu:

  • Kako da se pripremite na vreme za polaganje ispita?
  • Koji su uslovi za polaganje ispita i sticanje zvanja?
  • Literatura za polaganje ispita
  • Priznavanje prethodno položenih ispita

I još mnogo drugih važnih informacija...

Izvor: Redakcija, 29.9.2020.