Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KRITERIJUMIMA, USLOVIMA I NAČINU OBRAČUNA POTRAŽIVANJA I OBAVEZA IZMEĐU KUPCA – PROIZVOĐAČA I SNABDEVAČA: Pojednostavljena procedura po kojoj građani mogu da postanu kupci-proizvođači. Nisu potrebni lokacijski uslovi, rešenje o građevinskoj dozvoli, odobrenje o instalaciji i probni rad solarnih panela


Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača ("Sl. glasnik RS", br. 83/2021 - dalje: Uredba), saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Na ovaj način je znatno pojednostavljena procedura po kojoj građani mogu da postanu kupci-proizvođači.

Na taj način se u jednom koraku dolazi do nabavke solarnih panela, dok je ranije bilo potrebno ispuniti čitav niz administrativnih procedura, a postupak je trajao i duže od šest meseci.

Novom Uredbom je omogućeno da nema kontakta sa državnom administracijom i da nisu potrebni lokacijski uslovi, rešenje o građevinskoj dozvoli, odobrenje o instalaciji i probni rad.

Jedini korak koji, shodno ovoj Uredbi, građani treba da naprave posle kupovine i ugradnje panela je da se obrate snabdevaču, posle čega bivaju priključeni na mrežu.

Tada će svi kupci-proizvođači dobiti dvosmerno brojilo, što znači da svu proizvedenu električnu energiju predaju mreži, a na kraju meseca se vidi razlika, pa će ako su proizveli više nego što su potrošili tu količinu prebaciti za sledeći mesec.

Izvor: Vebsajt Vlade, 26.08.2021.
Naslov: Redakcija