Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Na republičkom nivou nedostaje 1.000 inspektora


Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović izjavila je da nije u potpunosti zadovoljna tempom realizacije plana za reformu inspekcija i dodala da na republičkom nivou nedostaje bar hiljadu inspektora.

Obradović je ukazala da Srbija ima oko 4.200 inspektora raspoređenih u dva nivoa - republički nivo koji broji nešto manje od 2.000 inspektora, raspoređenih u 46 republičkih inspekcija i oko 2.200 inspektora na lokalnom, odnosno gradskom i opštinskom nivou.

"Srazmerno strukturi privrede i očekivanjima koje smo postavili pred inspekcije na republičkom nivou, projektovane potrebe su oko 3.200, dok je kod gradova i opština situacija dosta različita i u tom smislu je Ministarstvo publikovao i standard dobre inspekcijske prakse na lokalu, koji daje indikatore za kalkulaciju broja inspektora spram karakteristika opštine ili grada", rekla je Obradović.

Dodala je da sigurno i na tom nivou nedostaje priličan broj inspektora.

Obradović kaže da realizacija Akcionog plana za reformu inspekcija ne ide onim planom koji bi se mogao nazvati "zadovoljavajućim".

"Inspektori su tokom pandemije, pored lekara, prva linija u sistemu obezbeđenja normalnog funkcionisanja društva u celini kroz obezbeđenje primene propisanih mera. Posmatrajući objektivno, Srbija je upravo zbog efikasnog sistema primene propisanih mera bila pošteđena totalnog zatvaranja kakvo smo viđali u zemljama EU", rekla je Obradović.

Međutim, ukazuje ministarka da su upravo iz razloga preopterećenosti inspekcijskog sistema, na određeni rok, pomerene određene aktivnosti predviđene planom reforme.

Ističe da su planirali bržu digitalizaciju, bolju dinamiku popunjavanja nedostajućih kapaciteta inspekcija, ukrupnjavanje inspekcija u inspektorate, kao i rešavanje statusnih pitanja inspektora.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.07.2021.
Naslov: Redakcija