Zastava Bosne i Hercegovine

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Lekovi za podizanje estrogena da se izdaju na recept


Zaštitnik građana zatražio je od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da obezbedi uslove da se na Listu lekova koji se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja uvrste lekovi za podizanje nivoa estrogena koji su neophodni za očuvanje zdravlja trans žena, ali i onih koje su prošle menopauzu i onih kojima je odstranjena materica (histeroktomija).

Zaštitnik građana u preporuci ističe da Centralna komisija za lekove RFZO-a treba da prihvati predlog Republičke stručne komisije za transrodna stanja o stavljanju lekova "estradiol" ampule i "estradiol valerat" tablete na Listu lekova i da tu izmenjenu listu zatim, prema preporuci Zaštitnika građana, treba da usvoji Upravni odbor RFZO. RFZO ima rok od 60 dana da obavesti Zaštitnika građana o postupanju po ovim preporukama.

Posle saznanja da od 2012. godine nije u prometu lek za održavanje hormonskog statusa trans osoba, kao i žena kojima je rađena histeroktomija i žena posle menopauze koji se proizvodio u Srbiji i nalazio na A1 Listi lekova, Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi u julu 2019. godine pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada organa nadležnih za ovu oblast.

Informacije o razlozima višegodišnje nedostupnosti leka Zaštitnik građana je zatražio od Agencije za lekove i medicinska sredstva, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva zdravlja, Republičke stručne komisije za transrodna stanja Kliničkog centra Srbije, u čijem sastavu je Klinika za psihijatriju, Kabinet za transrodna stanja.

Zaštitnik građana je na osnovu dostavljenih odgovora kontrolisanih organa utvrdio da se lek za podizanje nivoa estrogena više ne proizvodi u Srbiji, da se ne može naći u redovnoj prodaji i da se povremeno može kupiti kod apotekara "na crno" po mnogo većim cenama od tržišnih.

Zaštitnik građana je tokom dvogodišnjeg postupka kontrole neprestano komunicirao sa Ministarstvom zdravlja, predstavnicima Agencije za lekove i medicinska sredstva i RFZO, i dobio mišljenje predsednice Republičke stručne komisije za transrodna stanja u kojem je naglašeno da je potrebno da se hitno obezbedi snabdevanje sličnim lekom.

Međutim, odluku o stavljanju određenog leka na Listu lekova donosi Centralna komisija za lekove RFZO koja je u aprilu 2021. godine odlučila da odloži izjašnjenje o ovom pitanju uzevši u obzir, kako su naveli u odgovoru Zaštitniku građana, "mali broj pacijenata koji bi bili kandidati za ove lekove" i to što u Evropi nije registrovan ampularni oblik leka "estradiol" već samo "estradiol valerate" tablete.

Podsećajući da je obaveza državnih organa i ustanova da preduzmu sve potrebne mere da stvore povoljan ambijent za ostvarivanje ljudskih prava, uključujući prava osoba drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta, Zaštitnik građana je uputio preporuku RFZO o stavljanju lekova "estradiol" i "estradiol valerate" na Listu lekova.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 27.07.2021.
Naslov: Redakcija