Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

REFORMA JAVNE UPRAVE: Stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi bez prekida, uprkos pandemiji virusa korona


Stručno usavršavanje državnih službenika u Srbiji, u okviru reforme javne uprave, nastavljeno je uprkos pandemiji korona virusa, pa je tako Nacionalna akademija za javnu upravu od marta sprovela 54 različite onlajn obuke, izjavila je pomoćnica ministra u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Jasmina Benmansur.

"Pre svega želeli smo da taj sistem bude dostupan svima u javnoj upravi, bez obzira da li rade u ministarstvu ili nekoj jedinici lokalne samouprave. Želeli smo da državnim službenicima pružimo priliku za unapređenje znanja i veština, da kvalitetno i kompetentno obavljaju poslove", ukazala je ona.

Kako je istakla, to istovremeno pomaže javnoj upravi da se preobrazi u dobu upravu i da efikasno, transparentno i sve više digitalno pruža usluga građanima i privredi.

"Na obukama se unapređuju znanja u oblastima kao što su zakonodavni procesi, evropske integracije, javne finansije, javne politike, opšti upravni postupak, a unapređuju se i veštine, poput komuniciranja, timskog rada, javnog nastupa", precizirala je Benmansur.

Ona je podsetila da savremeni trendovi upravljanja ljudskim resursima sve veći značaj daju stručnom usavršavanju zaposlenih, jer ga prepoznaju kao potencijal koji može da ih podrži u unapređenju njihovih znanja, veština i sposobnosti, da bolje obaljaju svoje poslove i tako dobiju mogućnost da napreduju i da budu nagrađeni u sistemu u kome rade, a instituciju u kojima rade učine efikasnijim i konkurentnijim.

Benmansur je ukazala da se stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi za sada sprovodi onlajn zbog pandemije, iako je u okviru Nacionalne akademije za javnu upravu u januaru ove godine otvoren Trening centar, koji se prostire na 3.500 kvadratnih metara ima 14 učionica za različite obuke i kroz koji je do sad prošlo na desetine hiljada službenika.

Izvor: Vebsajt Danas, 26.07.2020.
Naslov: Redakcija