Zastava Bosne i Hercegovine

NOVE MERE EKONOMSKE POMOĆI DRŽAVE - USLOVI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVA DIREKTNA DAVANJA I NOVE FISKALNE POGODNOSTI: Paragraf organizuje vebinar 6. avgusta 2020. godine


Vlada Republike Srbije će doneti akt kojim se pravno uređuju nove mere državne pomoći. S tim u vezi, saznajte koji subjekti će imati pravo na nova direktna davanja i fiskalne pogodnosti, kao i na koji način i pod kojim uslovima će se ova prava ostvariti.

Kompanija Paragraf organizuje vebinar "NOVE MERE EKONOMSKE POMOĆI DRŽAVE - Uslovi i način ostvarivanja prava na nova direktna davanja i nove fiskalne pogodnosti". Vebinar će biti održan 6. avgusta 2020. godine.

Na vebinaru ćete moći da čujete detaljna objašnjenja vezana za mogućnost koriščenja novih mera države za pomoć privredi. Takođe, biće reči o čestim i spornim pitanjima vezanim za primenu stare uredbe.

Vebinar je namenjen svim privrednim subjektima koji mogu da koriste ekonomsku pomoć države.

Teme vebinara:

  • Koji privredni subjekti imaju pravo na nova direktna davanja i nove fisklane pogodnosti
  • Na koji način se utvrđuje visina novih direktnih davanja
  • Na koji način i u kojim periodima će se vršiti isplata novih direktnih davanja
  • U čemu se sastoje nove fiskalne pogodnosti
  • Kako će novu pomoć da koriste subjekti koji su koristili "stare" mere
  • Da li će nove mere moći da koriste subjekti koji nisu koristili stare mere i pod kojim uslovima
  • Osvrt na pojedina pitanja vezana za primenu "starih" mera (uticaj prekida i prestanka obavljanja delatnosti na koriščenje prava iz Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima) i
  • Mogućnost podnošenja poreske prijave i poreskog bilansa za izmenu (smanjenje) mesečnih akontacija.

Predavač:

Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "NOVE MERE EKONOMSKE POMOĆI DRŽAVE - Uslovi i način ostvarivanja prava na nova direktna davanja i nove fiskalne pogodnosti".

Izvor: Redakcija, 29.07.2020.