Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja ističe u sredu 30. juna 2021. godine, u ponoć


Agencija za privredne registre obaveštava pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon), a još uvek nisu sastavila i dostavila svoje redovne godišnje finansijske izveštaje sa odgovarajućom dokumentacijom za 2020. godinu, da rok za njihovo dostavljanje ističe u sredu 30. juna 2021. godine, u ponoć.

Do isteka roka, očekuje se dostavljanje još oko 25.000 redovnih godišnjih finansijskih izveštaja sa dokumentacijom.

250.000 obveznika je ove izveštaje dostavilo na jedan od sledećih načina:

  • oko 191.000 - istovremeno sa podacima za statističke potrebe,
  • skoro 29.000 dostavilo je izjave o neaktivnosti,
  • više od 30.000 je dostavilo svoje izveštaje samostalno.

Kao i svih ranijih, i ove godine se očekuje da veliki broj obveznika svoje izveštaje pripremi i dostavi poslednjeg dana roka, zbog čega je Agencija za sredu, 30. juna, do ponoći, obezbedila dežurstva u Registru finansijskih izveštaja i Servis desku, radi pružanja stručne pomoći u vezi sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja i tehničke podrške obveznicima, koja je i inače redovno dostupna radnim danima u Agenciji.

Podsećamo da se na internet stranici Agencije, u okviru Registra finansijskih izveštaja, mogu pronaći sve relevantne informacije odnosno instrukcije u vezi sa dostavljanjem redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu, u formi pravila, tehničkih i korisničkih uputstava, kao i video uputstava, a eventualna sporna pitanja mogu se slati na sledeće elektronske adrese, i to: 

  • za ažuriranje statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku potrebno je uputiti reklamaciju na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs,
  • za rešavanje pitanja u vezi primene PIS FI sistema, njegovog pristupa ili problema sa potpisivanjem, korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs i
  • za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi dostavljanja izveštaja koja ne možete naći na ovoj internet stranici i u korisničkim uputstvima za sastavljanje i dostavljanje izveštaja, na raspolaganju je mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

Pozivamo sve obveznike dostavljanja ovih izveštaja da u zavisnosti od prirode pitanja pravilno opredeljuju elektronsku adresu za njihovo slanje, a sve u cilju efikasnije organizacije rada i blagovremenog dobijanja odgovora na postavljena pitanja.

Informacije o prijemu i obradi svih vrsta izveštaja za 2020. godinu, obveznici mogu pratiti na ovoj internet stranici, u delu Finansijski izveštaji, link "Pretraga izveštaja za 2020. godine u postupku obrade".

I na kraju još jednom skrećemo pažnju korisnicima koji su izvršili uplatu naknade za obradu i javno objavljivanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, da ne čekaju uparivanje naknade sa predmetom u posebnom informacionom sistemu Agencije, već da skeniranu uplatnicu prilože na predviđeno mesto u tom sistemu i dostave pripremljeni izveštaj.

Izvor: Vebsajt APR, 28.06.2021.
Naslov: Redakcija