Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "NOVI PORTAL JAVNIH NABAVKI - Prikaz funkcionalnosti prema DEMO platformi novog Portala"


Kompanija Paragraf je održala 29.06.2020. godine vebinar sa temom "Novi Portal javnih nabavki - Prikaz funkcionalnosti prema DEMO platformi novog Portala".

Učesnici vebinara su upoznati sa radom na Demo platformi Portala javnih nabavki u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019. Vebinar je omogućio pravnicima, ekonomistima, ali i ostalim zaposlenima na poslovima javnih nabavki da se obuče za poslove javnih nabavki, a pre svega za operativni rad na novom Portalu javnih nabavki i na taj način svoje znanje unaprede u skladu sa odredbama novog zakona.

Predavači su bili:

Dragana Đinđić, odgovorni urednik časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i

Branimir Blagojević, advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN.

Teme vebinara su bile sledeće:

KOMUNIKACIJA U POSTUPKU U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA

RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI ZA NARUČIOCE:

• Plan javnih nabavki;

• Priprema i objavljivanje postupaka;

• Konkursna dokumentacija - pojašnjenja, objavljivanje, izmene;

• Otvaranje ponuda i komunikacija nakon otvaranja,

RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI ZA PONUĐAČE:

• Pretraživanje;

• Zahtevi za pojašnjenje konkursne dokumentacije;

• Podnošenje ponude;

• Otvaranje ponuda i uvid u dokumentaciju;

• Zahtev za zaštitu prava.

Kompanija Paragraf planira nove vebinare, kao i radionice na temu sprovođenja postupaka javnih nabavki u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019, kao i radionice namenjene subjektima koji kao ponuđači učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Izvor: Redakcija, 29.06.2020.