Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA: Overa dokumenata za upis u srednje škole i fakultete je besplatna ukoliko se taj posao obavlja u radno vreme


Javnobeležnička komora Srbije (JKS) podseća da je overa dokumenata potrebnih za upis u srednje škole i fakultete besplatna i da se taj posao obavlja u svih 198 javnobeležničkih kancelarija širom Srbije.

Overu potpisa i prepisa ili fotokopije za potrebe upisa javni beležnici su dužni da obave besplatno ukoliko se taj posao obavlja u radno vreme, od 9 do 17 sati radnim danima, saopštila je JKS.

Javni beležnici takođe, ne naplaćuju overu dokumenata za potrebe konkursa za prijem u ustanove učeničkog i studentskog standarda, kao i za potrebe konkursa za korišćenje učeničkih i studentskih stipendija i kredita.

Pored overe ovih dokumenata, kod javnih beležnika besplatno se obavljaju i overe neophodne za upis u predškolske ustanove, kao i za upis u osnovnu školu.

Prema Javnobeležničkoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/2017, 67/2017, 98/2017, 14/2019, 49/2019 i 17/2020), overu van redovnog radnog vremena javni beležnik mora da naplati čak i ako se radi o inače besplatnoj overi, pa je važno da građani ovo pravo iskoriste što pre, odnosno čim imaju dokumenta na raspolaganju.

Pored overe van radnog vremena, javni beležnici dužni su da naplate i overu dokumenata potrebnih za upis na master i poslediplomske studije, kao i za upis u obrazovne ustanove u inostranstvu.

Kod javnih beležnika u Srbiji, inače, besplatno se obavljaju i overe potpisa i prepisa ili fotokopija dokumenata koja se koriste za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata. Bez naknade se overavaju i isprave kojima se obezbeđuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava žrtava porodičnog nasilja. Pored toga, besplatna je overa i dokumenata nezaposlenih lica neophodnih za zasnivanje radnog odnosa, ili drugih prava koja se ostvaruju po tom osnovu.

Prema podacima JKS, javni beležnici su prošle godine, od 1. juna do 15. jula uradili 122.031 besplatnih overa, što su pre svega overe dokumenata koja su potrebna za upis u srednje škole i na fakultete.

Overu potpisa i prepisa ili fotokopija u Srbiji od marta 2017. godine rade isključivo javni beležnici, osim u mestima gde javnih beležnika još nema.

U ovom trenutku, nisu imenovani još javni beležnici za područja četiri osnovna suda - Dimitrovgrad, Knjaževac, Majdanpek i Sjenica.

U tim mestima, overa se i dalje može obaviti u sudovima, navodi JKS.

Izvor: Vebsajt RTV, 26.06.2020.
Naslov: Redakcija