Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA OČUVANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA: Moratorijum na otplatu kredita završava se do kraja juna 2020. godine, ali će banke u dogovoru sa klijentima moći da nastave sa olakšicama


Moratorijum na otplatu kredita završava se krajem juna. Nakon tri meseca stopiranih rata, od 1. jula praktično počinje novi princip naplate kredita po kome će rate dospevati na iste datume kao i ranije, ali u nešto uvećanom iznosu.

Većina banaka u Srbiji, na svojim sajtovima, objavila je obaveštenje klijentima o prestanku moratorijuma na plaćanje obaveza zaključno sa 30. junom. Ono što je za sada poznato jeste da novog moratorijuma, koji bi bio obavezan za sve banke, neće biti, ali isto tako da će banke u dogovoru sa klijentima moći da nastave sa olakšicama. Neki građani tako bi mogli da i nadalje imaju stopirane rate određeni period, i to bi isključivo zavisi od dogovora na relaciji banka-klijent.

"Banke su u skladu sa Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020) imale na raspolaganju regulatornu mogućnost da, pored moratorijuma kao obavezne olakšice, ponude klijentu i druge olakšice u vezi sa otplatom obaveza, poput dužeg trajanja zastoja", kažu iz NBS.

I u Udruženju banaka kažu da će za određeni broj klijenata biti moguće produžiti moratorijum, odnosno da treba računati na produženje rokova otplate i druge olakšice koje će biti prilagođene konkretnom klijentu.

Dakle, sve će zavisiti od dogovora banke i klijenta i UBS preporučuje građanima i preduzećima da se obrate svojoj banci i informišu se o opcijama koje su im na raspolaganju.

Izvesno je i da će nove rate biti nešto uvećane u odnosu na rate koje smo bankama plaćali pre aprila ove godine.

Kada je reč, na primer, o mesečnoj rati stambenog kredita od 300 evra, od čega kamata čini 150 evra, tokom moratorijuma banka će iznos od tri redovne kamate, tih 450 evra, raspodeliti na preostale rate. Kome je do kraja otplate preostalo još 10 godina, mesečni trošak će biti uvećan za 3,75 evra.

Prema primeru NBS za keš kredit od 500.000 dinara na sedam godina, a u trećoj godini otplate, nakon tri meseca moratorijuma, rata će biti veća za 310,95 dinara do kraja otplate. Kamata je 9,82 odsto, rata je pre moratorijuma bila 8.320 dinara, a nakon pauze će iznositi 8.631 dinar.

Izvor: Vebsajt Blic, S. Lakić, 26.06.2020.
Naslov: Redakcija