Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA APV: Utvrđen Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2020. godinu


Pokrajinska vlada je utvrdila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2020. godinu, kojim se predviđa iznos rebalansiranog budžeta u visini od 73,6 milijardi dinara, što je za 4,2 milijarde manje u odnosu na aktuelni budžet.

Zbog okolnosti izazvanih zaraznom bolešću kovid 19, Pokrajinska vlada je 7. aprila 2020, utvrdila mere privremene obustave izvršenja budžeta. U skladu sa zakonskim odredbama u predviđenom roku je predložen rebalans budžeta, sa planom rashoda usklađenim sa okolnostima koje su dovele do revidiranja prihoda Pokrajine na nižem nivou.

Najveće smanjenje predloženo je iz ustupljenih poreskih prihoda, i to u iznosu od 3,5 milijardi dinara. Predviđeno je da se ovaj novac prelije kao olakšica ili odlaganje plaćanja obaveza privrednim i drugim subjektima koji u ovom periodu trpe štetne posledice krize. Time pokrajinski budžet učestvuje u ekonomskoj politici Vlade Republike Srbije.

Donacije, transferi i pomoći smanjeni su za 577,3 miliona dinara, a u ovoj grupi je najznačajnije smanjenje transfernih sredstava iz budžeta Republike.

Rebalansom budžeta nisu umanjivani rashodi za zdravstvo, a zadržan je i kontinuitet u realizaciji mera demografske politike.

Uz racionalizaciju tekućih rashoda i redefinisanje prioriteta, ovim rebalansom je obezbeđeno finansiranje najvažnijih investicionih ulaganja, kao što su protivgradna zaštita, Kamenica 3, prečistači otpadnih voda u Malom Iđošu i Bačkoj Topoli i drugi investicioni projekti.

Izvor: Vebsajt Vlade APV, 27.04.2020.
Naslov: Redakcija