Zastava Bosne i Hercegovine

KRIVIČNI ZAKONIK: Kazne za napuštanje izolacije i do milion dinara, a za kršenje policijskog časa od 50.000 do 100.000 dinara


Novčane kazne za napuštanje izolacije idu i do milion dinara, a za kršenje policijskog časa od 50.000 do 100.000 dinara, rekao je predsednik etičkog odbora Udruženja tužilaca i sudija Srbije Milan Knežević.

Za krivična delo nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije, kako kaže, zatvorska kazna je do tri godine, a za kršenje mera samoizolacije novčano u minimumu 100.000 dinara.

"Za ljude koji napuštaju izolaciju novčana kazna, koja može da bude izrečena u sudskom postupku, može da iznosi i do milion dinara. Budući da za ovo krivično delo nije predviđen posebni minimum, primenjuje se opšti maksimum koji je milion dinara", ukazao je Knežević.

Mere Republičkog javnog tužilaštva dale su jasne instrukcije javnim tužiocima na teritoriji cele Republike Srbije i prema rečima Kneževića, dale su rezultate budući da su oni svoje postupanje maksimalni zaoštrili.

On naglašava i da je prenošenje zarazne bolesti u vreme vanrednog stanja takođe krivično delo.

"Dakle nulta je tolerancija za izvršioce krivičnog dela člana 248 Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019), nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije budući da neko u ovoj fazi prekrši mere samoizolacije koje su izrečene od strane sanitarnog inspektora. Sledeće krivično delo je po članu 249 je prenošenje zdravstvene bolesti. Teško delo protiv zdravlja ljudi je član 259 kada usled izvršenja krivičnog dela prenošenja zarazne bolesti neko lice teže oboli, ili nažalost premine", objašnjava Knežević.

Za nekoliko dana će početi i suđenja, jer kako kaže, nema se ništa od toga što su puni pritvori, a ljudi nastave i dalje da krše zakone.

Za tri dana je država naplatila sedam miliona dinara, naglašava Knežević, 148 lica je kažnjeno za kršenje policijskog časa, što je prema njegovim rečima izuzetno veliki broj.

"Kolegijalno bih uputio i aplauz svim kolegama koji danonoćno procesuiraju sve koje krše zakon. Oni su takođe izloženi, a u slučaju da uđe virus u pravosudne organe, ne postoji zamena za njih i to treba imati u vidu", istakao je Knežević.

Oprema je stigla za pravosuđe i Ministarstvo pravde je preuzelo preko 25.000 maski, rukavica i tečnosti i to će uskoro biti prosleđeno sudovima širom zemlje.

Izvor: Vebsajt RTV, 25.03.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija