Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O POMERANJU ROKOVA ZA PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA VREME VANREDNOG STANJA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Određeni rokovi se pomeraju na rok od 15 radnih dana od dana prestanka vanrednog stanja, dok se drugi pomeraju za broj kalendarskih dana trajanja vanrednog stanja, uz dodatnih radnih 15 dana, od dana prestanka vanrednog stanja


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2020 - dalje: Uredba)

Ovom Uredbom se pomeraju rokovi za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta autonomnih pokrajina, budžeta jedinica lokalne samouprave i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i konsolidovanog izveštaja Republike Srbije i konsolidovanih izveštaja gradova, za 2019. godinu.

Određeni rokovi se pomeraju na rok od 15 radnih dana od dana prestanka vanrednog stanja, dok se drugi pomeraju za broj kalendarskih dana trajanja vanrednog stanja, uz dodatnih radnih 15 dana, od dana prestanka vanrednog stanja.

Zbog nemogućnosti da se određeni poslovi obavljaju bez prisustva u radnim prostorijama, veći broj direktnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije obratio se Ministarstvu finansija radi pronalaženja načina da se rokovi za pripremu, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja i završnih računa budžeta za 2019. godinu produže, kako bi se stvorili uslovi da se ti poslovi obave nakon okončanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 28.03.2020.
Naslov: Redakcija