Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRIMENA NOVIH USKLAĐENIH DINARSKIH IZNOSA AKCIZA ZA CIGARETE, KAFU I NAFTNE DERIVATE OD 1. FEBRUARA 2020. GODINE


Početkom februara cigarete u Srbiji poskupeće za 10 dinara po paklici. Odluka o novim cenama niškog proizvođača Filip Morisa važiće od 3. februara, a novi cenovnik JT Internacionala iz Sente stupa na snagu 10. februara.

Vlada Republike Srbije 21. januara donela je Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini ("Sl. glasnik RS", br. 5/2020).

Novi iznosi akciza za derivate nafte su od 44,59 dinara po kilogramu TNG-a do 68,5 dinara po kilogramu kerozina i derivata koji se dobijaju od frakcija nafte pri destilaciji do 380 stepeni. Usklađene akcize za alkoholna pića su od 22,84 dinara za niskoalkoholna pića i 26,1 dinar za litar piva, do 343,7 dinara po litri rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina.

Akcize na kafu kreću se od 91,8 dinara na kilogram nepržene kafe, preko 172,1 dinara na ekstrakte, esencije i koncentrate kafe, do 344,24 dinara po kilogramu napitaka i bezalkoholnih pića koja sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate kafe.

Usklađeni dinarski iznosi akciza primenjivaće se od 1. februara 2020. godine.

Izvor: Vebsajt Blic, 27.01.2020.
Naslov: Redakcija