Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VODIČI ZA SAMOZASTUPANJE GRAĐANA I PRVI PUT NA SUDU I PRVI PUT U SUDU: Publikacije pružaju odgovore na pitanja koja se odnose na troškove postupka, pisanje tužbe i odgovora na tužbu, ročište, dokaze, podneske, ostvarenja uvida u predmet, ubrzanja postupka, presude i pravne lekove


Građani najčešće nisu upoznati sa svojim pravima i obavezama i imaju opravdani strah u susretu sa njima nepoznatim sudskim postupcima, jer ishod nekada može imati odlučujući uticaj na njihov život.

Kao dodatni problem javlja se nezavidna ekonomska situacija i nedostatak novca. Kako bi im se olakšalo u takvoj situaciji, Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM je izradio dva vodiča, Vodič za samozastupanje građana i Vodič - prvi put na sudu i prvi put u sudu, koji podučava na jednostavan i ilustrativan način o važnim pitanjima sudskog postupka (parnice) i postupka pred nezavisnim institucijama.

Svi se građani u nekom trenutku svog života susreću sa sudskim sistemom. Vrlo često su prinuđeni da u njemu učestvuju bez imalo volje, jer jednostavno dobiju tužbu, pa su na nju dužni da odgovore. U svemu tome javlja se i dodatan strah, jer najčešće nemaju znanje i iskustvo i ulaze na teren koji je njima potpuno nepoznat. To nisu samo zakoni, već i čitav sistem pravila, često nepisanih, koja se spoznaju dugogodišnjim studiranjem i iskustvom. Vodiči imaju zadatak da građanima što više približe sudski proces na njima razumljiv način, kroz jezik koji je dosta sveden i lišen nerazumljive terminologije, sa namerom da se komplikovani pojmovi lakše shvate i primene. Publikacije pružaju odgovore na pitanja koje građani sami sebi postavljaju i pre nego što se upute u sud, a koja se odnose na troškove postupka, pisanje tužbe i odgovora na tužbu, ročište, dokaze, podneske, ostvarenja uvida u predmet, ubrzanja postupka, presude i pravne lekove. Takođe, daju se odgovori i na naizgled trivijalna pitanja, kao što su: šta poneti sa sobom na sud, kako se obući i gde se sudnica nalazi...?

Vodiči daju puno primera koji ilustruju same postupke, ali i upozoravaju na detalje za koje samo pravnici znaju da se ne "podrazumevaju". Pa tako u praksi neretko dolazi do situacija da građani u dobijenim sporovima ne dobiju i naknadu, jer je nisu u zadatim rokovima na propisan način tražili.

Međutim ono što je važno da se kaže, jeste to da vodiči ipak ne mogu zameniti pravni savet koji se može dobiti od kvalifikovanog stručnjaka i ne predstavljaju promovisanje samozastupanja. Zbog toga vodiči sadrže i informacije kako se i gde može dobiti besplatna pravna pomoć.

Izvor: Vebsajt Danas, D. D., 28.01.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija