Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Tokom 2016. godine Sud u Strazburu doneo 21 presudu u slučajevima protiv Srbije, a u 19 je utvrđeno kršenje bar jednog člana Evropske konvencije o ljudskim pravima


Evropski sud za ljudska prava u Strazburu 2016. godine je doneo 21 presudu u slučajevima protiv Srbije, a u 19 je utvrđeno kršenje bar jednog člana Evropske konvencije o ljudskim pravima, navodi se u objavljenom izveštaju Suda.

Statistika pokazuje da se najveći broj odluka odnosio na neizvršenje sudskih presuda (devet presuda), dok je u osam presuda utvrđeno kršenje prava na zaštitu imovine.

Kako se navodi u izveštaju, u 2015. godini doneto je 17 presuda u pritužbama protiv Srbije.

Evropski sud za ljudska prava je tokom svog postojanja, od 1959. do 2016. godine, doneo 153 presude u slučajevima protiv Srbije, a u 136 je utvrđeno kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Broj ukupnog broja pritužbi Evropskom sudu za ljudska prava porastao je u prošloj godini za 23 posto, ali se građani Srbije manje žale Sudu u Strazburu.

Građani Srbije podneli su prošle godine 1.190 pritužbi Sudu, što je manje u odnosu na 2.491 pritužbu u 2015. i 11.427 pritužbi u 2014. godini.

Pred Sudom je u prošloj godini je bilo 23 posto pritužbi više, a više od 5.000 novih predstavki povezano je sa nedavnim događajima u Turskoj.

Kako se navodi, veliki deo ukupnog broja pritužbi koje je primio prošle godine, odnosi se na loše uslove u zatvorima u Mađarskoj i Rumuniji.

U izveštaju se navodi da je Evropski sud za ljudska prava u 2016. godini doneo 993 presude, od kojih je u 829 (83,5 posto) utvrđeno bar jedno kršenje Evropske konvencije o ljudskim prvima.

Članice Saveta Evrope (SE) protiv kojih je prošle godine bilo najviše pritužbi u kojima je bilo bar jednog kršenja Konvencije su Rusija (222 presude), Turska (77), Rumunija (71), Ukrajina (70), Grčka (41) i Mađarska (40).

Najčešće su kršeni članovi Evropske konvencije o ljudskim pravima o pravu na slobodu i sigurnost (286), nehumanom i ponižavajućem tretmanu (193) i pravu na pravično suđenje (176).

Broj odluka o zahtevu za uvođenje "privremenih mera" porastao je za 56 posto u odnosu na 2015. godinu. Privremene mere su odobrene u 129 slučajeva, što je smanjenje za 20 odsto, a odbačene su u 1.103 slučajeva, što je povećanje za 75 posto.

Pred Sudom u Strazburu na kraju 2016. godine bilo je 79.750 predstavki, što je povećanje za 23 posto u odnosu na kraj 2015. godine.

Građani su najčešće tužili Ukrajinu (22,8 posto), zatim Tursku (15,8 posto) i Mađarsku (11,2 posto), navodi su u izveštaju.

Statistika pokazuje da se 31. decembra 2016. godine najveći broj nerešenih pritužbi odnosio na Ukrajinu (22,8 posto), Tursku (15,8), Mađarsku (11,2), Rusiju (9,8) i Rumuniju (9,3). Polovina hitnih slučajeva se odnosi na Ukrajinu.

Predsednik Evropskog suda za ljudska prava "pravi izazov" predstavlja preostalih 28.500 tužbi, od kojih se 600 odnosi na hitne slučajeve.

U 2016. godini beleži se veliki porast pritužbi koje se odnose na sistemske probleme, kao što su uslovi u zatvorima. Ovi slučajevi se tiču malog broja zemalja, prvenstveno na Mađarsku i Rumuniju, ali se smatraju prioritetima. Veliki broj pritužbi na uslove u zatvorima krajem godine je došao iz Turske.

Izvor: Vebsajt Novosti, 26.01.2017.
Naslov: Redakcija