Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA U POGLEDU PROSTORA ZA ŽIVOTINJE, PROSTORIJA I OPREME U OBJEKTIMA U KOJIMA SE DRŽE, UZGAJAJU I STAVLJAJU U PROMET ŽIVOTINJE U PROIZVODNE SVRHE, NAČINU DRŽANJA, UZGAJANJA I PROMETA POJEDINIH VRSTA I KATEGORIJA ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O ŽIVOTINJAMA: Rok za zamenu kaveza za koke nosilje produžen do kraja 2023. godine


Do kraja 2023. godine produžen je rok za zamenu kaveza za koke nosilje proizvođača konzumnih jaja, objavila je Privredna komora Srbije (PKS).

Oni će tako u vreme otežanih uslova poslovanja zbog pandemije korona virusa, imati dovoljno vremena da se prilagode propisima EU i da za to koriste sredstva iz programa IPARD.

Po Pravilniku o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o životinjama ("Sl. glasnik RS", br. 6/2010, 57/2014 i 152/2020 - dalje: Pravilnik), novi kavezi treba da budu veće površine, uz posebnu opremu za stojanje, veće hranilice i pojilice, s drugačijim materijalom na podu, nagiba ne većeg od 14 odsto.

Produženje roka za tri godine rezultat je inicijative Grupacije za proizvodnju živinskog mesa i jaja PKS, upućene Ministarstvu poljoprivrede.

Ministarstvo je izmenilo Pravilnik čime je prvobitni rok za zamenu kaveza pomeren sa 1. januara 2021. na 31. decembar 2023. godine.

"Da nije došlo do izmene Pravilnika proizvodnja bi se smanjila za oko 40 procenata i verovatno bi morali da se oslonimo na uvoz, dok bi mnogi proizvođači čak i odustali od proizvodnje jaja", rekao je sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Nenad Budimović.

Podsetio je da je na predlog PКS, IPARD program omogućio proizvođačima konzumnih jaja da konkurišu za sredstva za nove sisteme kaveza.

"Treba iskoristiti potencijal nacionalnih podsticaja i IPARD programa i početi sa realizacijom zamene običnih za obogaćene kaveze za koke nosilje, jer je pretpostavka da više neće biti odlaganja primene Pravilnika nakon 2023. godine", upozorio je predstavnik PKS.

Izvor: Vebsajt Danas, 23.12.2020.
Naslov: Redakcija