Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O USVAJANJU KODEKSA PONAŠANJA NARODNIH POSLANIKA: Poslanik je dužan da savesno obavlja poslaničku funkciju, uvažava druge poslanike, govorom ne podstiče mržnju i nasilje, ne unosi u salu u kojoj se održava sednica simbole i obeležja političke stranke i strane države, osim diskretnih obeležja političke stranke


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Odluku o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020). Za Kodeks ponašanja narodnih poslanika je glasalo 188, protiv su bila dva poslanika, a jedan poslanik nije glasao.

U Kodeksu, između ostalog, stoji da je poslanik dužan da savesno obavlja poslaničku funkciju, uvažava druge poslanike, govorom ne podstiče mržnju i nasilje, ne unosi u salu u kojoj se održava sednica simbole i obeležja političke stranke i strane države, osim diskretnih obeležja političke stranke.

U tom dokumentu je, takođe, precizirano da narodnom poslaniku nije dozvoljeno da javnu imovinu i službene prostorije koristi u privatne svrhe.

Predsednik Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Aleksandar Martinović rekao je da će Kodeks ponašanja poslanika biti "ugaoni kamen" na kojem će počivati parlamentarna demokratija.

Martinović je rekao da će Kodeks doprineti da parlament postane mesto dijaloga u kome će sedeti poslanici sa različitim političkim ubeđenjima koji neće jedni drugima biti neprijatelji, koji će biti dostupni medijima i građanima i koji će raditi isključivo u javnom interesu.

Potpredsednik Narodne skupštine i poslanik Vladimir Orlić podneo je osam amandmana na Kodeks ponašanja poslanika koje je predsednik Administrativnog odbora Aleksandar Martinović prihvatio.

Usvojenim amandmanima Kodeks se u potpunosti usklađuje sa preporukama GRECO, a njima se uvodi Komisija za etiku, institut poverljivog savetovanja, uvode se obuke i precizna podela nadležnosti, uz jasnu ulogu Agencije za sprečavanje korupcije i obezbeđenu usklađenost sa Zakonom o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019 i 88/2019).

Izvor: Vebsajt RTV, 25.12.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija