Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE AUTONOMNE VOŽNJE: Testiranje autonomnog vozila može da obavlja pravno lice sa sedištem u Srbiji, na osnovu dozvole MUP-a


Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je Pravilnik o uslovima za obavljanje autonomne vožnje ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023 - dalje: Pravilnik), kojim se bliže propisuju uslovi pod kojima se obavlja autonomna vožnja i procedura izdavanja dozvole za testiranje autonomnog vozila.

Testiranje autonomnog vozila može da obavlja pravno lice sa sedištem u Srbiji, na osnovu dozvole, koju izdaje teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem se području odvija testiranje.

Dozvola se može izdati za jedno ili više autonomnih vozila, vrste L7 sa fabrički zatvorenom karoserijom, M1 ili N1, zaključno sa nivoom 4 automatizacije vožnje, na period od najduže godinu dana.

U zavisnosti od specifičnosti svakog pojedinačnog zahteva može se dozvoliti celodnevno testiranje, testiranje u kraćem periodu ili se odrediti najduže trajanje svake pojedinačne vožnje, a takođe može se odrediti da se testiranje vrši samo tokom trajanja obdanice.

Između ostalog, Pravilnikom je propisano da ukoliko se npr. testira vozilo nivoa 3 ili nižeg nivoa, vozač se mora nalaziti na mestu vozača, a ako se testira vozilo nivoa 4, vozač mora sve vreme da sedi u prvom redu sedišta iza vetrobrana, spreman da u svakom trenutku preuzme kontrolu nad vozilom i postavljen tako da je položaj njegovih ruku, nogu i tela takav da nikada ne gubi upravljivost vozilom.

Dužnost vozača je, kako se u Pravilniku navodi, da nadzire odvijanje vožnje na putu i automatizovani sistem vožnje, pri čemu mora biti pripravan da preuzme kontrolu nad vozilom u svim slučajevima gde bi bezbednost saobraćaja na putu bila ugrožena.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt eKapija, 27.11.2023.
Naslov: Redakcija