Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA I IZVEŠTAJIMA POLITIČKOG SUBJEKTA: Poziv političkim subjektima za podnošenje preliminarnih i konačnih izveštaja sa elektronskim potpisom


Politički subjekti su dužni da izveštaj podnesu i u elektronskoj i pisanoj formi, na obrascu I-2-P koji je propisan Pravilnikom o evidencijama i izveštajima političkog subjekta ("Sl. glasnik RS", br. 23/2022).

Smatra se da je izveštaj podnet u propisanoj formi ako su podneti i u elektronskoj i u pisanoj formi.

Agencija ističe da je sada omogućeno političkim subjektima koji poseduju kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis da izveštaje mogu podneti samo u elektronskoj formi ukoliko taj izveštaj sadrži elektronski potpis.

Istovremeno, Agencija poziva sve političke subjekte da za svoja odgovorna lica obezbede kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis, kako bi iskoristile pogodnost za brže i efikasnije podnošenje izveštaja Agenciji u zakonskom roku.


Izvor: Vebsajt Agencija za sprečavanje korupcije, 24.11.2023.
Naslov: Redakcija