Zastava Bosne i Hercegovine

PREGLED NOVINA PROPISANIH IZMENAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: Paragraf organizuje vebinar 15. decembra 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu “Pregled novina propisanih izmenama Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre”, 15. decembra 2021. godine.

Vebinar ima za cilj da učesnicima predstavi sve novine u postupku registracije, kao i sve nove obaveze za privredne subjekte po početku primene izmenjenih Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u APR, sa osvrtom na obaveze povodom registracije stvarnih vlasnika društava.

Vebinar je namenjen direktorima, pravnicima, članovima i ostalim zastupnicima privrednih društava kao i preduzetnicima, knjigovođama, advokatima, javnim beležnicima i ostalim zainteresovanim licima.

Učestvovanjem na vebinaru učesnici stiču sve potrebne informacije o promenama u postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kao i o novim obavezama za sve privredne subjekte.

Teme:

NOVINE U POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2021)

 • Overa digitalizovanog akta od strane advokata
 • Prijava za osnivanje privrednog društva u elektronskoj formi
 • Pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti APR
 • Član društva kao ovlašćeni podnosilac registracione prijave
 • Rok za odlučivanje o prijavi i donošenje rešenja APR
 • Stvarni vlasnici

PREGLED ODREDABA NOVOUSVOJENOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)

 • Tužba nadležnom sudu da zahteva brisanje registrovane adrese sedišta društva
 • Obavezna registracija adrese e-pošte i korišćenja usluga eUprave
 • Odobrenje zaključivanje pravnog posla u slučaju postojanja ličnog interesa
 • Brisanje preduzetnika iz Registra privrednih subjekata
 • Uslovi i posledice prenosa udela u društvu
 • Ukupna naknada direktora
 • Naknade u javnim akcionarskim društvima
 • Obaveštenje i pokretanje postupka prinudne likvidacije
 • Imovina brisanog društva

Predavači:

 • Miladin Maglov - Registrator, Registar privrednih subjekata APR
 • prof. dr Zlatko Stefanović - ekspert za korporativno pravo

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Pregled novina propisanih izmenama Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre“.

Izvor: Redakcija, 28.11.2021.