Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "POLOŽAJ I ULOGA DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE": 26. novembar 2021. godine


Kompanija Paragraf održala je 26. novembra 2021. godine vebinar sa temom "Položaj i uloga Državnog pravobranilaštva u pravnom sistemu Republike Srbije".

Učesnici na vebinaru imali su priliku da se upoznaju sa nadležnostima Državnog pravobranilaštva, pravobranilaštva autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, obavezama koje prema pravobranilaštvu imaju državni organi i organizacije, organi i organizacije autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, kao i javne ustanove.

Poseban deo vebinara bio je posvećen načinu postupanja i organizaciji rada pravobranilaštva.

Na vebinaru je dat detaljan prikaz Zakona o pravobranilaštvu, kao i posebnih propisa kojima su uređene nadležnosti pravobranilaštva, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa, kao i aktuelnu sudsku praksu.

Predavači na vebinaru su bili:

• Sanja Gunjić, zamenik državnog pravobraniocai

• Bojana Jakšić Kovačević, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

POLOŽAJ I ULOGA DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE - I deo

• Pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik, punomoćnik i samostalna stranka,

• Zastupanje Republike Srbije od strane Državnog pravobranilaštva pred međunarodnim sudovima i arbitražama, kao i Evropskim sudom za ljudska prava,

• Zastupanje javnih ustanova od strane pravobranilaštva,

• Način postupanja Državnog pravobranilaštva,

• Pružanje pravne pomoći od strane pravobranilaštva;

POLOŽAJ I ULOGA DRŽAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE - II deo

• Nadležnosti pravobranilaštva predviđene posebnim propisima;

PRAVOBRANILAŠTVO AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

• Odnos Zakona o pravobranilaštvu i odluka kojima se uređuje organizacija pravobranilaštva autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave,

• Organizacija i uređenje pravobranilaštva autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave,

• Status zaposlenih u pravobranilaštvu,

• Obaveznost dostavljanja pismena neposredno pravobranilaštvu,

• Pripadnost prihoda ostvarenih zastupanjem od strane pravobranilaštva,

• Nadležnost pravobranilaštva u postupcima pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine,

• Nadležnosti pravobranilaštva predviđene posebnim zakonima.

Kompanija Paragraf u narednom periodu planira nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 26.11.2021.