Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I U SEKTORU ENERGETIKE: Uređuje se usklađenost državne pomoći koja će se dodeljivati za izmeštanje privrednih subjekata na nove lokacije radi zaštite životne sredine, za mere adekvatnosti proizvodnje proizvođačima električne energije, za izradu studije životne sredine, ulaganje u energetsku infrastrukturu


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za zaštitu životne sredine i u sektoru energetike ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021), kojom se uređuju uslovi i kriterijumi usklađenosti državne pomoći.

Ova Uredba se odnosi na pomoć učesnicima na tržištu u sektoru energetike, kao i na državnu pomoć za zaštitu životne sredine svim učesnicima na tržištu, bez obzira na sektor privrede kojem pripadaju, odnosno delatnosti koje obavljaju.

Uredbom se, između ostalog, uređuju usklađenost državne pomoći koja će se dodeljivati za izmeštanje privrednih subjekata na nove lokacije radi zaštite životne sredine, za mere adekvatnosti proizvodnje proizvođačima električne energije, za izradu studije životne sredine, ulaganje u energetsku infrastrukturu.

Uređuju se i uslovi i kriterijumi za državnu pomoć za ulaganje u reciklažu i ponovnu upotrebu otpada, energetski efikasno daljinsko grejanje i hlađenje, remedijaciju kontaminiranih lokacija, prikupljanje i skladištenje ugljenika, ulaganje u mere energetske efikasnosti, smanjenje dažbina za životnu sredinu, prikupljanje i skladištenje ugljenika, podsticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije..

U uredbi piše da se državna pomoć za zaštitu životne sredine i u sektoru energetike smatra se usklađenom ako se dodeljuje učesniku na tržištu koji se ne nalazi u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći, kao i učesnicima na tržištu koji nisu bili u teškoćama (u smislu propisa o kontroli državne pomoći) na dan 31. decembar 2019. godine.

Individualna državna pomoć se smatra usklađenom, između ostalog, ako je utvrđeno da bi dovela do znatnog povećanja veličine projekta ili obima delatnosti, ukupnog iznosa koji korisnik ulaže u projekat ili delatnost, brzine realizacije projekta ili delatnosti.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 25.10.2021.
Naslov: Redakcija