Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

TRANSPARENTNOST SRBIJE: Predlog prioriteta za borbu protiv korupcije


Transparentnost Srbija saopštila je da je dostavila novoizabranim čelnicima Narodne skupštine i skupštinskih odbora, kao i mandatarki za mesto predsednika Vlade predloge prioriteta u borbi protiv korupcije, kao što je to činila i nakon ranijih izbornih procesa.

Predlozi Transparentnosti obuhvataju mere koje bi trebalo da sprovedu zakonodavno telo, ali i vlada koju Narodna skupština bira, i čiji rad bi trebalo da nadzire.

"Bez obzira na to što je već najavljeno da će mandat nove Vlade i Narodne skupštine trajati svega 18 meseci, predlozi se mogu realizovati i u ovom periodu, ukoliko bude postojala volja da se to učini. Veliki deo problema na koje TS ukazuje je već mogao da bude rešen da su Vlada i Narodna skupština sprovele u potpunosti prethodnu antikorupcijsku strategiju iz 2013. godine, o čemu Narodna skupština nije ni raspravljala po isteku njenog važenja, 2018. Umesto toga, neki od ranije uočenih problema su poslednjih godina zastupljeni u još drastičnijem obliku, poput netransparentnog dogovaranja izvođača najvrednijih projekata i v.d. stanja u javnim preduzećima i javnoj upravi", navodi TS u saopštenju.

Među prioritetima koje bi Vlada i Narodna skupština trebalo da imaju na umu ukoliko žele da spreče nastanak korupcije, kako navodi Transparentnost, jeste povećanje javnosti i participativnosti donošenja odluka, što između ostalog podrazumeva javne rasprave o svim zakonima i bitnim podzakonskim aktima, javna slušanja u Narodnoj skupštini uz uključenje stručnjaka, objavljivanje zapisnika i obrazloženja akata koje donosi Vlada, i poboljšanje pravila o lobiranju.

"U periodu od februara do oktobra ove godine nije bila otvorena rasprava ni o jednom zakonu, što povećava opasnost da se mnogi važni propisi u narednim mesecima usvoje bez temeljnog razmatranja", naglašava TS.

Prioritet, smatra TS, treba da bude i puno poštovanje i jačanje položaja nezavisnih državnih organa u borbi protiv korupcije, redovno razmatranje njihovih izveštaja i obavezivanje vlade da reši probleme na koje je ukazano u ranijim ili na koje bude ukazano u budućim izveštajima ovih organa.

Takođe, Vlada treba da redovno razmatra izveštaje i preporuke svog Saveta za borbu protiv korupcije i da preduzima mere radi rešavanja problema na koje ti izveštaji ukazuju.

"Jedan od prioriteta, za koji osnov daje i nedavno usvojena Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. godina ("Sl. glasnik RS", br. 11/2020), jeste dopuna pravila kako bi se obezbedio potpuni prekid prakse kupovine medijskog uticaja ili rasipanja javnih sredstava kroz trošenje novca na promotivne akcije javnih preduzeća, ministarstava, pokrajinskih i lokalnih organa vlasti, kao i kroz javne nabavke usluga informisanja čija je prevashodna svrha politička promocija", navode u saopštenju.

Među prioritetima su i niz mera koja bi značile dovršetak reforme pravosuđa i omogućavanje većeg broja prijavljenih i ispitanih slučajeva korupcije kroz izmene propisa i aktivniji pristup istražnih organa.

TS navodi da je predložila i konkretne mere za obezbeđivanje pune primene i unapređenje Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019) radi smanjenja korupcije u sve tri faze (planiranje – sprovođenje postupka – izvršenje ugovora), kao i primene pravila ZJN na javno–privatna partnerstva.

Transparentnost podseća da je pred Vladom i Narodnom skupštinom zadatak da poboljšaju pravila u vezi sa finansiranjem izbornih kampanja i sprečavanja zloupotrebe javnih resursa, na šta su u svojim ovogodišnjim izveštajima ukazali i ODIHR i Evropska komisija.

"Ostvarivanje niza prioriteta je skopčano sa izmenama Ustava, koje se odavno planiraju. Međutim, aktuelni predlozi ustavnih izmena u oblasti pravosuđa ne ostvaruju postavljeni cilj i preporuke GRECO u vezi sa nezavisnošću sudova i tužilaštava od političkih uticaja. Promene Ustava su jednako neophodne i u drugim oblastima (položaj nezavisnih organa, ograničenje zaduživanja i narušavanja jedinstva pravnog sistema kroz međudržavne sporazume i posebne zakone). Imajući u vidu očekivani referendum za potvrđivanje ustavnih promena, neophodno je urediti i pitanje finansiranja kampanje koja će prethoditi referendumu", zaključuje TS u saopštenju.

Ceo tekst predloga, sa 15 detaljno razrađenih prioritetnih oblasti, može se preuzeti sa ovog linka.

Izvor: Vebsajt Danas, 26.10.2020.
Naslov: Redakcija