Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Javni konkurs za izbor predsednika sudova. Rok za prijavu 2. oktobar 2023. godine


Visoki savet sudstva na osnovu člana 75. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023) i člana 10. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 48/2023), oglašava javni konkurs za izbor predsednika suda za:

 Naziv suda

 

 I

 

  • Apelacioni sud u Novom Sadu

 II

1.

 Viši sud u Beogradu

2.

 Viši sud u Valjevu

3.

 Viši sud u Vranju

4.

 Viši sud u Zaječaru

5.

 Viši sud u Zrenjaninu

6.

 Viši sud u Jagodini

7.

 Viši sud u Kragujevcu

8.

 Viši sud u Kraljevu

9.

 Viši sud u Kruševcu

10.

 Viši sud u Leskovcu

11.

 Viši sud u Negotinu

12.

 Viši sud u Nišu

13.

 Viši sud u Novom Pazaru

14.

 Viši sud u Novom Sadu

15.

 Viši sud u Požarevcu

16.

 Viši sud u Smederevu

17.

 Viši sud u Somboru

18.

 Viši sud u Subotici

19.

 Viši sud u Užicu

20.

 Viši sud u Čačku

21.

 Viši sud u Šapcu

 III

1.

 Treći osnovni sud u Beogradu

2.

 Osnovni sud u Bujanovcu

3.

 Osnovni sud u Kragujevcu

4.

 Osnovni sud u Nišu

5.

 Osnovni sud u Prijepolju

6.

 Osnovni sud u Prokuplju

7.

 Osnovni sud u Somboru

 IV

1.

 Privredni sud u Valjevu

2.

 Privredni sud u Kragujevcu

3.

 Privredni sud u Kraljevu

4.

 Privredni sud u Novom Sadu

5.

 Privredni sud u Požarevcu

6.

 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici

7.

 Privredni sud u Subotici

8.

 Privredni sud u Užicu

 V

1.

Prekršajni sud u Beogradu

2.

Prekršajni sud u Kragujevcu

3.

Prekršajni sud u Kraljevu

4.

Prekršajni sud u Nišu

5.

Prekršajni sud u Novom Sadu

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane članom 74. Zakona o sudijama, da podnesu prijavu na javni konkurs za izbor predsednika suda.

Prijava sadrži naziv suda/sudova za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata.

Uz prijavu na javni konkurs potrebno je da kandidat dostavi ličnu i radnu biografiju kao i program unapređenja rada suda.

Prijava na javni konkurs za izbor predsednika suda podnosi se Visokom savetu sudstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Neblagovremenu, nedozvoljenu i nepotpunu prijavu komisija odbacuje rešenjem.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, ul. Resavska br. 42, sa naznakom: “Javni konkurs za izbor predsednika suda”.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 2. oktobar 2023. godine.


Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 18.09.2023.
Naslov: Redakcija