Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBRASCIMA U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE: Izveštaj o bolovanju više ne sadrži šifru bolesti, ali ustanove nisu uskladile postupke, jer podaci nisu elektronski povezani


Od čega zaposleni boluje ne bi trebalo da zna njegov poslodavac, ukoliko radnik to ne želi. Dovoljno je da u rubrici gde se upisuje dijagnoza, jednostavno stoji - bolest, povreda na radu, nega deteta ili profesionalna bolest. Na taj način se, kažu nadležni, štite podaci o ličnosti, a za službe na njegovom radnom mestu dovoljno je da budu samo obaveštene o odsustvu i ništa više.

Ova novina uvedena je izmenama propisa u oblasti zdravstvenog osiguranja. Međutim, većina beogradskih domova zdravlja i dalje radi po starim propisima.

- Sredinom avgusta dopis Ministarstva zdravlja stigao je u našu ustanovu, ali do sada ga nismo primenili. Dok se ne usklade svi obrasci, radimo po starom - kažu u Domu zdravlja "Voždovac".

S druge strane, zdravstvene ustanove koje su počele da ispisuju doznake po novom, osiguranicima stvaraju problem. Naime, kada radnik papir donese u firmu, a službenik ga dalje pošalje Fondu, odande ga, zbog nepotpunih podataka, vrate u firmu, a poslodavac osiguraniku da ga dopuni u domu zdravlja. Zaposleni ponovo mora da ode kod izabranog lekara po šifru, jer bez nje neće dobiti naknadu zarade za vreme bolovanja. Tako, iako bolestan, mora dva puta kod doktora.

Problem je, kako je objasnio Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja, u neusaglašenosti podataka i jedini način je da se problem reši je da se propisi između medicinskih ustanova i RFZO usklade.

- To bi moglo da se reši elektronskom razmenom informacija između Fonda i domova zdravlja, pri čemu niko drugi neće učestvovati u toj komunikaciji - objašnjava Poverenik. - Izabrani lekar bi tada mogao da ispiše šifru bolesti. Takođe trebalo bi da u obrascu popuni i rubriku o procentu naknade koju će osiguranik primiti, kao i period isplate.

Marinović navodi da je šifra bolesti zadiranje u privatnost zaposlenog i da taj podatak ne bi trebalo da stoji u doznakama.

U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje objašnjavaju da njihove filijale nisu u mogućnosti da kontrolišu obračun naknade zarade za vreme bolovanja. Po Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019), u matičnu evidenciju unosi se i podatak o dijagnozi bolesti ili povrede, jer postoji tehnička nemogućnost obračuna bez ovog podatka.

- Pravo na naknadu zarade koju isplaćuje RFZO osiguranik može ostvariti samo na taj način - kažu u Fondu. - Planirano je uvođenje elektronske komunikacije između izabranog lekara i RFZO, odnosno povezivanje RFZO i IZIS-a, ali do implementacije navedenog rešenja i obezbeđivanja tehničkih mogućnosti neophodno je dostavljanje doznake u originalu, odnosno u papirnoj formi sa navedenom dijagnozom.

Među podacima koji su tajni po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) su, između ostalih i političko uverenje, seksualna orijentacija, verska pripadnost, ali i sindikalna opredeljenost.

U RFZO naglašavaju da je bilo pojedinačnih primedaba na nemogućnost ostvarivanja prava i iste su rešene tako što se osiguranik ponovo upućivao na izabranog lekara. Kako bi se sprečilo vraćanje dokumentacije, Fond je dostavio uputstva filijalama i zdravstvenim ustanovama o neophodnim podacima na doznaci, odnosno neophodnosti da se do obezbeđivanja tehničkih mogućnosti i povezivanja, podatak o dijagnozi obavezno unosi na doznaku.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 21.09.2021.
Naslov: Redakcija