Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE ZA RAZVOJ TRŽIŠTA KAPITALA ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE: Rasprava će trajati do 7. oktobra 2021. godine


U okviru javne rasprave o Predlogu strategije za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine, koja će trajati do 7. oktobra 2021. godine, zainteresovani mogu dostaviti Ministarstvu finansija svoje primedbe, predloge i sugestije na obrascu za komentare, pisanim putem na adresu Kneza Miloša 20, Beograd sa napomenom: “Za Javnu raspravu o Strategiji za razvoj tržišta kapitala” ili elektronskim putem na sledeće e-mail adrese: stefan.dragojevic@mfin.gov.rs, svetlana.marusic@mfin.gov.rs i ognjen.popovic@mfin.gov.rs.

Predlog strategije pripremila je Radna grupa koju su činili predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Beogradske berze, Uprave za javni dug i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 17.09.2021.
Naslov: Redakcija