Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NOVI ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: Zakonom se unapređuje zaštita prava deteta, te nije neophodan zaseban akt o zaštiti prava deteta i zaštitniku prava deteta


Novim zakonom o Zaštitniku građana, koji su izradili stručnjaci ove institucije, oblast zaštite prava deteta biće znatno unapređena jačanjem samostalnosti i nezavisnosti zamenika Zaštitnika građana za prava deteta unutar same institucije i osnaživanjem njegovih kapaciteta, izjavio je Zaštitnik građana Zoran Pašalić.

"Mi sada nemamo pravo da direktno kontrolišemo rad sudske uprave ali to možemo da radimo putem kontrole rada Ministarstva pravde što smo i uradili pre par dana kada su u medijima objavljeni detalji presude za seksualno zlostavljanje deteta", rekao je Pašalić na konferenciji "Prava posebno osetljivih grupa dece u pravosudnom sistemu Srbije".

Pašalić je apelovao na pravosudne organe i medije da ne iznose u javnost detalje sudskih presuda koje se tiču povrede prava deteta jer to decu višestruko traumatizuje za ceo život.

"U kontaktima koje smo imali sa decom koja su proživela traumatična iskustva saznali smo da su ona sekundarno traumatizovana u pravosudnim postupcima, a onda dodatno u medijima", naglasio je Zaštitnik građana.

Zamenica Zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Jelena Stojanović izjavila je u panel diskusiji da se ova institucija već 13 godina uspešno bavi zaštitom prava deteta i to tako što ispravlja propuste i nedostatke koje su načinili nadležni državni organi.

Komentarišući najavu ministra za rad Zorana Đorđevića da će republičkom parlamentu dostaviti na usvajanje Predlog zakona o zaštiti prava deteta i zaštitniku prava deteta, Stojanović je rekla da već postoji institucija koja se bavi tim poslom – Zaštitnik građana.

Ona je navela da osnivanje nove institucije, što podrazumeva dodatne troškove za opremu, plate novih državnih službenika i otpočinjanje prakse od početka, predstavlja nepotreban budžetski trošak, kao i da taj novi zaštitnik prava deteta ne bi imao nove nadležnosti ni ovlašćenja u odnosu na ona koja već postoje u instituciji Ombudsmana.

Stojanović smatra da se postavlja i pitanje kredibiliteta tog zaštitnika prava deteta s obzirom da Ministarstvo za rad ima najviše propusta u radu po pitanju zaštite prava deteta zbog kojih često reaguje Zaštitnik građana.

Osam godina nisu formirali socijalno-zdravstvene ustanove, nisu obezbedili uslove za rad Centara za porodični smeštaj, niti su povećali broj zaposlenih iako se broj predmeta u centrima za socijalni rad stalno povećava, rekla je ona.

Stojanović je podsetila i da su centri za socijalni rad, koji su pod ingerencijom Ministarstva za rad, obustavljanjem aktivnosti tokom vanrednog stanja proglašenog zbog pandemije Kovid 19, uticali na pogoršanje stanja u oblasti zaštite prava deteta zbog čega je morao da reaguje Zaštitnik građana.

Izvor: Vebsajt RTV, 25.09.2020.
Naslov: Redakcija